Sıra nömrəsi Rayonu Tam adı Şəhər N Tarix Bitki Bitkinin sortu Növü Telefon nömrəsi
1 Ağcabədi rayonu Sadıqov Əkbər Dünyamalı oğlu 936 19,08,2011 Buğda Qırmızıgül R1 050-283-86-14 2 Ağcabədi rayonu Sadıqov Əkbər Dünyamalı oğlu 936 19,08,2011 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-283-86-14 3 Ağcabədi rayonu Ağamirov İbrahim 147 10,02,2017 Buğda Murov-2 R2 050-320-01-00 4 Ağcabədi rayonu Paşayev İzzət Qaraş oğlu 107 10,02,2017 Buğda Qırmızıgül R2 050-541-27-61 5 Ağcabədi rayonu "M.Ə.Sabir adına Elit TT" Şıxalıyev Rizvan 103 27,09,2016 Buğda Qırmızıgül R1 050-283-38-28 6 Ağcabədi rayonu Elxan Sabir oğlu Məmmədov 015 10,02,2017 Buğda Aran R2 050-333-63-31 7 Ağcabədi rayonu Elxan Sabir oğlu Məmmədov 015 10,02,2017 Buğda Fatimə R2 050-333-63-31 8 Ağcabədi rayonu Atamoğlan Şəfa oğlu Babayev 015 10,02,2017 Buğda Murov-2 R1 050-625-96-25 9 Ağcabədi rayonu Atamoğlan Şəfa oğlu Babayev 015 10,02,2017 Arpa Qarabağ-22 R2 050-625-96-25 10 Ağcabədi rayonu Atamoğlan Şəfa oğlu Babayev 015 10,02,2017 Buğda Murov-2 R2 050-625-96-25 11 Ağcabədi rayonu Atamoğlan Şəfa oğlu Babayev 015 10,02,2017 Buğda Qobustan R2 050-625-96-25 12 Ağcabədi rayonu Atamoğlan Şəfa oğlu Babayev 015 10,02,2017 Buğda Zirvə-85 R2 050-625-96-25 13 Ağdam rayonu İbayev Tahir Pəncəli oğlu 108 10,02,2017 Buğda Əkinçi-84 R2 070-200-41-03 14 Ağdam rayonu "Mehman" KFT Səmədov Raqub Qulu oğlu 071 20,07,2016 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-392-40-32 15 Ağdam rayonu "Mehman" KFT Səmədov Raqub Qulu oğlu 071 20,07,2016 Arpa Qarabağ-22 R2 050-392-40-32 16 Ağdam rayonu Abışov Tiflis Qarakişi oğlu 109 10,02,2017 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-343-28-07 17 Ağdam rayonu "Orxan" KFT Abbasov Əli Pənah oğlu 1214 18,10,2014 Buğda Şəfəq-2 R1 050-622-45-02 18 Ağdam rayonu "Orxan" KFT Abbasov Əli Pənah oğlu 1214 18,10,2014 Buğda Əkinçi-84 R2 050-622-45-02 19 Ağdam rayonu Ehtibar Xasay oğlu Nağıyev 152 31.05.2017 Buğda Aran R2 050-341-01-02 20 Ağdam rayonu "Ağdam Atçılıq Zavodu" MMC Hüseyinov Maarif Məmməd oğlu 070 20,07,2016 Buğda Şəfəq-2 R1 050-313-01-30 21 Ağdam rayonu "Ağdam Atçılıq Zavodu" MMC Hüseyinov Maarif Məmməd oğlu 070 20,07,2016 Buğda Əzəmətli-95 R1 050-313-01-30 22 Ağdam rayonu "Ağdam Atçılıq Zavodu" MMC Hüseyinov Maarif Məmməd oğlu 070 20,07,2016 Arpa Qarabağ-33 R1 050-313-01-30 23 Ağdaş rayonu Vahab Ərzuman oğlu Vahabov 151 31.05.2017 Buğda Aran R1 055-618-41-13 24 Ağdaş rayonu Vahab Ərzuman oğlu Vahabov 151 31.05.2017 Arpa Cəlilabad-19 R1 055-618-41-13 25 Ağdaş rayonu Vahab Ərzuman oğlu Vahabov 151 31.05.2017 Buğda Azəri R2 055-618-41-13 26 Ağdaş rayonu Vahab Ərzuman oğlu Vahabov 151 31.05.2017 Arpa Cəlilabad-19 R2 055-618-41-13 27 Ağdaş rayonu Cəfərov Sahib Cəlal oğlu 1218 08.10.2016 Buğda Aran R1 055-615-97-10 28 Ağdaş rayonu Cəfərov Sahib Cəlal oğlu 1218 08.10.2016 Arpa Cəlilabad-19 R1 055-615-97-10 29 Akstafa rayonu Yaqubəliyev Nurəddin 1227 22,04,2015 Buğda Əkinçi-84 R2 050-265-88-62 30 Akstafa rayonu Adil Müseyib oğlu Nəsibov 148 31.05.2017 Buğda Aran R2 070-257-26-97 31 Akstafa rayonu Quluyev Rüstəm 1226 22,04,2015 Buğda Aran R1 050-265-88-57 32 Akstafa rayonu Bayram Səməd oğlu Musayev 149 31.05.2017 Buğda Qobustan R2 055-825-48-91 33 Akstafa rayonu Bayram Səməd oğlu Musayev 149 31.05.2017 Buğda Aran R2 055-825-48-91 34 Akstafa rayonu "ABI" MMC Natiq Ələsgər oğlu Abbasov 150 31.05.2017 Buğda Azəri R2 050-213-25-23 35 Akstafa rayonu "ABI" MMC Natiq Ələsgər oğlu Abbasov 150 31.05.2017 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-213-25-23 36 Ağsu rayonu İlham Ənvər oğlu Mirzəyev 153 31.05.2017 Buğda Qobustan R2 050-369-80-18 37 Ağsu rayonu Bağırov Azad Alış oğlu 021 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R1 051-380-93-83 38 Ağsu rayonu Bağırov Azad Alış oğlu 021 10,06,2016 Buğda Qobustan R2 051-380-93-83 39 Ağsu rayonu Bağırov Azad Alış oğlu 021 10,06,2016 Buğda Aran R1 051-380-93-83 40 Ağsu rayonu "Süsən Aqro" MMC 1224 08,10,2014 Buğda Murov-2 R1 050-255-07-43 41 Ağsu rayonu "Süsən Aqro" MMC 1224 08,10,2014 Buğda Aran R1 050-255-07-43 42 Ağsu rayonu "Süsən Aqro" MMC 1224 08,10,2014 Buğda Qobustan R1 050-255-07-43 43 Ağsu rayonu "Süsən Aqro" MMC 1224 08,10,2014 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-255-07-43 44 Beyləqan rayonu Cəfərov Sahib Ziyad oğlu 023 10,06,2016 Buğda Tale-38 R2 050-491-01-10 45 Beyləqan rayonu "Şəhid Cabir" KFT Hüseynov Vidadi İsa oğlu 089 27,09,2016 Buğda Zirvə-85 R1 050-387-46-56 46 Beyləqan rayonu "Şəhid Cabir" KFT Hüseynov Vidadi İsa oğlu 089 27,09,2016 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-387-46-56 47 Beyləqan rayonu "Şəhid Cabir" KFT Hüseynov Vidadi İsa oğlu 089 27,09,2016 Arpa Qarabağ-33 R2 050-387-46-56 48 Beyləqan rayonu "Qarabağ Toxum" MMC Orucov Rəcəb Əhməd oğlu 1250 05,10,2015 Buğda Qualiti R2 050-317-72-64 49 Beyləqan rayonu "Qarabağ Toxum" MMC Orucov Rəcəb Əhməd oğlu 1250 05,10,2015 Buğda Qırmızı gül R1 050-317-72-64 50 Beyləqan rayonu "Qarabağ Toxum" MMC Orucov Rəcəb Əhməd oğlu 1250 05,10,2015 Buğda Qobustan R1 050-317-72-64 51 Beyləqan rayonu "Qarabağ Toxum" MMC Orucov Rəcəb Əhməd oğlu 1250 05,10,2015 Buğda Qırmızı gül R2 050-317-72-64 52 Beyləqan rayonu Məmmədov Möhübət Məmməd oğlu Buğda Tale-38 R2 050-223-30-05 53 Beyləqan rayonu Zöhrab Həsənqulu oğlu Quliyev 205 10.08.2017 Buğda Tale-38 R2 050-394-08-71 54 Beyləqan rayonu Beyləqan KTİM Şirinov Şərkəz İsmayıl oğlu 1249 30,07,2015 Buğda Zirvə-85 R1 050-660-92-19 55 Beyləqan rayonu Beyləqan KTİM Şirinov Şərkəz İsmayıl oğlu 1249 30,07,2015 Arpa Qarabağ-33 R1 050-660-92-19 56 Beyləqan rayonu Beyləqan KTİM Şirinov Şərkəz İsmayıl oğlu 1249 30,07,2015 Buğda Murov-2 R2 050-660-92-19 57 Beyləqan rayonu Beyləqan KTİM Şirinov Şərkəz İsmayıl oğlu 1249 30,07,2015 Buğda Mirbəşir-50 R1 050-660-92-19 58 Beyləqan rayonu Beyləqan KTİM Şirinov Şərkəz İsmayıl oğlu 1249 30,07,2015 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-660-92-19 59 Beyləqan rayonu Beyləqan KTİM Şirinov Şərkəz İsmayıl oğlu 1249 30,07,2015 Buğda Aran R1 050-660-92-19 60 Biləsuvar rayonu Telman Əyyub oğlu Əliyev 161 31.05.2017 Buğda Əzəmətli-95 R1 050-388-06-48 61 Biləsuvar rayonu Telman Əyyub oğlu Əliyev 161 31.05.2017 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-388-06-48 62 Biləsuvar rayonu Telman Əyyub oğlu Əliyev 161 31.05.2017 Buğda Tale-38 R2 050-388-06-48 63 Biləsuvar rayonu Ehtibar Dəmir oğlu Əcəmov 163 31.05.2017 Buğda Murov-2 R1 051-554-68-18 64 Biləsuvar rayonu Ehtibar Dəmir oğlu Əcəmov 163 31.05.2017 Buğda Tale-38 R2 051-554-68-18 65 Biləsuvar rayonu Əzizov Rüstəm Hüseyin oğlu 40 10,06,2016 Buğda Tale-38 R1 050-347-19-26 66 Biləsuvar rayonu Əzizov Rüstəm Hüseyin oğlu 40 10,06,2016 Buğda Tale-38 R1 050-347-19-26 67 Biləsuvar rayonu Əzizov Rüstəm Hüseyin oğlu 40 10,06,2016 Buğda Fatimə R1 050-347-19-26 68 Biləsuvar rayonu Əzizov Rüstəm Hüseyin oğlu 40 10,06,2016 Buğda Aran R2 050-347-19-26 69 Biləsuvar rayonu Əzizov Rüstəm Hüseyin oğlu 40 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-347-19-26 70 Biləsuvar rayonu Dinar Valeh oğlu Sefiyev 110 10,02,2017 Buğda Əzəmətli-95 R1 050-365-37-38 71 Biləsuvar rayonu Dinar Valeh oğlu Sefiyev 110 10,02,2017 Buğda Murov-2 R1 050-365-37-38 72 Biləsuvar rayonu Quliyev Nurəddin Süleyman oğlu 944 30,09,2011 Buğda Qarabağ R1 050-222-07-94 73 Biləsuvar rayonu Quliyev Nurəddin Süleyman oğlu 944 30,09,2011 Buğda Fatimə R2 050-222-07-94 74 Biləsuvar rayonu Quliyev Nurəddin Süleyman oğlu 944 30,09,2011 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-222-07-94 75 Biləsuvar rayonu Zeynalov Yusif Xudu oğlu 950 30,09,2011 Buğda Qobustan R2 070-522-71-00 76 Biləsuvar rayonu Zeynalov Yusif Xudu oğlu 950 30,09,2011 Buğda Əzəmətli-95 R1 070-522-71-00 77 Biləsuvar rayonu Mahmudov Xudaverdi Calal oğlu 926 22,08,2011 Buğda Tale-38 R1 051-801-45-02 78 Biləsuvar rayonu Mahmudov Xudaverdi Calal oğlu 926 22,08,2011 Arpa Cəlilabad-19 R1 051-801-45-02 79 Biləsuvar rayonu Nəzərova Pərvanə 057 10,06,2016 Buğda Tale-38 R1 070-646-75-74 80 Biləsuvar rayonu Nəzərova Pərvanə 057 10,06,2016 Arpa Qarabağ-22 R2 070-646-75-74 81 Biləsuvar rayonu Mirsahib Mirtağı oğlu Zəkiyev 221 10.08.2017 Buğda Əzəmətli-95 R1 051-251-38-88 82 Biləsuvar rayonu Mirsahib Mirtağı oğlu Zəkiyev 221 10.08.2017 Buğda Tale-38 R1 051-251-38-88 83 Bərdə rayonu "Kəhraba" KFT Salman Məhərrəm oğlu Musayev 158 31.05.2017 Buğda Qırmızıgül R1 050-313-40-30 84 Bərdə rayonu "Kəhraba" KFT Salman Məhərrəm oğlu Musayev 158 31.05.2017 Buğda Murov-2 R2 050-313-40-30 85 Bərdə rayonu "Kəhraba" KFT Salman Məhərrəm oğlu Musayev 158 31.05.2017 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-313-40-30 86 Bərdə rayonu "Kəhraba" KFT Salman Məhərrəm oğlu Musayev 158 31.05.2017 Arpa Qarabağ-22 R2 050-313-40-30 87 Bərdə rayonu "Cavid" KFT İbişov Ənvər Mövsüm oğlu 046 10,06,2016 Buğda Zirvə-85 R1 050-322-68-62 88 Bərdə rayonu "Cavid" KFT İbişov Ənvər Mövsüm oğlu 046 10,06,2016 Buğda Əzəmətli-95 R1 050-322-68-62 89 Bərdə rayonu "Cavid" KFT İbişov Ənvər Mövsüm oğlu 046 10,06,2016 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-322-68-62 90 Bərdə rayonu "Cavid N" KFT Namik Tapdıq oğlu Hüseynov 160 31.05.2017 Buğda Qırmızı gül R1 050-333-63-60 91 Bərdə rayonu "Cavid N" KFT Namik Tapdıq oğlu Hüseynov 160 31.05.2017 Buğda Qırmızı gül R2 050-333-63-60 92 Bərdə rayonu "Cavid N" KFT Namik Tapdıq oğlu Hüseynov 160 31.05.2017 Buğda Murov-2 R2 050-333-63-60 93 Bərdə rayonu "Cavid N" KFT Namik Tapdıq oğlu Hüseynov 160 31.05.2017 Arpa Qarabağ-22 R2 050-333-63-60 94 Bərdə rayonu "Rüstəm" KFT Mustafayev Əli Rüstəm oğlu 066 27,08,2016 Buğda Qırmızı gül R1 050-361-55-44 95 Bərdə rayonu "Rüstəm" KFT Mustafayev Əli Rüstəm oğlu 066 27,08,2016 Buğda Zirvə-85 R1 050-361-55-44 96 Bərdə rayonu "Yellicə" KFT Əhməd Musa oğlu İbrahimov 154 05.31.2017 Buğda Murov-2 R1 051-761-82-41 97 Bərdə rayonu "Yellicə" KFT Əhməd Musa oğlu İbrahimov 154 05.31.2017 Arpa Qarabağ-33 R1 051-761-82-41 98 Bərdə rayonu "Yellicə" KFT Əhməd Musa oğlu İbrahimov 154 05.31.2017 Buğda Murov-2 R2 051-761-82-41 99 Bərdə rayonu "Yellicə" KFT Əhməd Musa oğlu İbrahimov 154 05.31.2017 Arpa Qarabağ-33 R2 051-761-82-41 100 Bərdə rayonu Bərşad Ərşad oğlu Qasımov 204 31.05.2017 Buğda Zirvə-85 R1 050-447-50-50 101 Bərdə rayonu Bərşad Ərşad oğlu Qasımov 204 31.05.2017 Buğda Zirvə-85 R2 050-447-50-50 102 Bərdə rayonu "Rövşənoğlu" K FT Sahib Qürbət oğlu Əhmədzadə 157 31.05.2017 Buğda Murov-2 R1 050-235-04-15 103 Bərdə rayonu "Rövşənoğlu" K FT Sahib Qürbət oğlu Əhmədzadə 157 31.05.2017 Buğda Qırmızı gül R1 050-235-04-15 104 Bərdə rayonu "Rövşənoğlu" K FT Sahib Qürbət oğlu Əhmədzadə 157 31.05.2017 Arpa Qarabağ-22 R1 050-235-04-15 105 Bərdə rayonu "Rövşənoğlu" K FT Sahib Qürbət oğlu Əhmədzadə 157 31.05.2017 Buğda Murov-2 R2 050-235-04-15 106 Bərdə rayonu "Rövşənoğlu" K FT Sahib Qürbət oğlu Əhmədzadə 157 31.05.2017 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-235-04-15 107 Bərdə rayonu Ehtibar Məmmədəli oğlu Cümşüdov 222 10.08.2017 Buğda Qobustan R1 050-463-92-08 108 Bərdə rayonu Ehtibar Məmmədəli oğlu Cümşüdov 222 10.08.2017 Buğda Murov-2 R1 050-463-92-08 109 Bərdə rayonu Ehtibar Məmmədəli oğlu Cümşüdov 222 10.08.2017 Arpa Qarabağ-22 R1 050-463-92-08 110 Bərdə rayonu "Elkiyar" İKŞ İkram Paşa oğlu Ziyadov 156 31.05.2017 Arpa Qarabağ-22 R1 050-451-04-77 111 Bərdə rayonu "Elkiyar" İKŞ İkram Paşa oğlu Ziyadov 156 31.05.2017 Arpa Qarabağ-22 R2 050-451-04-77 112 Bərdə rayonu "Elkiyar" İKŞ İkram Paşa oğlu Ziyadov 156 31.05.2017 Buğda Murov-2 R1 050-451-04-77 113 Bərdə rayonu "Elkiyar" İKŞ İkram Paşa oğlu Ziyadov 156 31.05.2017 Buğda Əzəmətli-95 R1 050-451-04-77 114 Bərdə rayonu "Elkiyar" İKŞ İkram Paşa oğlu Ziyadov 156 31.05.2017 Buğda Şəfəq-2 R1 050-451-04-77 115 Bərdə rayonu "Elkiyar" İKŞ İkram Paşa oğlu Ziyadov 156 31.05.2017 Buğda Murov-2 R2 050-451-04-77 116 Bərdə rayonu "Elkiyar" İKŞ İkram Paşa oğlu Ziyadov 156 31.05.2017 Buğda Şəfəq-2 R2 050-451-04-77 117 Bərdə rayonu "Hüseyn" KFT Elgiz Hüseyin oğlu Abbasov 155 31.05.2017 Buğda Qırmızı gül R2 050-220-65-62 118 Bərdə rayonu İbrahim Hümbət oğlu Əliyev 159 31.05.2017 Buğda Qırmızı gül R1 050-632-53-13 119 Bərdə rayonu İbrahim Hümbət oğlu Əliyev 159 31.05.2017 Buğda Zirvə-85 R1 050-632-53-13 120 Bərdə rayonu İbrahim Hümbət oğlu Əliyev 159 31.05.2017 Arpa Qarabağ-22 R1 050-632-53-13 121 Bərdə rayonu İbrahim Hümbət oğlu Əliyev 159 31.05.2017 Buğda Zirvə-85 R2 050-632-53-13 122 Bərdə rayonu İbrahim Hümbət oğlu Əliyev 159 31.05.2017 Buğda Murov-2 R2 050-632-53-13 123 Bərdə rayonu Kazımov Tofiq Həbib oğlu 1215 08,10,2014 Arpa Qarabağ-22 R1 050-463-92-08 124 Bərdə rayonu Kazımov Tofiq Həbib oğlu 1215 08,10,2014 Arpa Qarabağ-22 R2 050-463-92-08 125 Bərdə rayonu Kazımov Tofiq Həbib oğlu 1215 08,10,2014 Buğda Şəfəq-2 R1 050-463-92-08 126 Bərdə rayonu Kazımov Tofiq Həbib oğlu 1215 08,10,2014 Buğda Qırmızı gül R2 050-463-92-08 127 Bərdə rayonu Kazımov Tofiq Həbib oğlu 1215 08,10,2014 Buğda Aran R2 050-463-92-08 128 Cəbrayıl rayonu Quluyev Qulu Əliaslan 080 27,09,2016 Buğda Murov-2 R2 050-362-91-50 129 Cəbrayıl rayonu Şirinov Cahangir Xəlil oğlu 079 27,09,2016 Buğda Qobustan R2 050-328-97-98 130 Cəlilabad rayonu Şükürov Şahin Allahşükür oğlu 068 20,07,2016 Buğda Bərəkətli-95 R2 050-276-76-50 131 Cəlilabad rayonu Babayev Asif Balacaxan oğlu 003 10,06,2016 Buğda Bərəkətli-95 R2 050-546-05-85 132 Cəlilabad rayonu Ferziyev Fərzi Çapar oğlu 037 10,06,2016 Buğda Bərəkətli-95 R2 050-376-39-15 133 Cəlilabad rayonu "Germi" FTB Lətif Xuduş oğlu Ağayev 177 31.05.2017 Buğda Mirbəşir-50 R1 050-686-56-56 134 Cəlilabad rayonu "Zəhmət" KFT Hüseyinov Ehtibar Allahverdi oğlu 1274 05,10,2015 Buğda Bərəkətli-95 R1 050-671-78-23 135 Cəlilabad rayonu "Zəhmət" KFT Hüseyinov Ehtibar Allahverdi oğlu 1274 05,10,2015 Buğda Qobustan R2 050-671-78-23 136 Cəlilabad rayonu "Avanqard" MMC Hüseyinov Nəbi 029 10,06,2016 Buğda Qarabağ R2 051-936-36-01 137 Daşkəsən rayonu "Ağbaba" KFT Həsənova Kifayət Şəmistan qızı 1164 27,02,2014 Buğda Qobustan R2 055-224-64-83 138 Daşkəsən rayonu "Ağbaba" KFT Həsənova Kifayət Şəmistan qızı 1164 27,02,2014 Buğda Azəri R2 055-224-64-83 139 Füzuli rayonu Xəqani Çaparxan oğlu Cəfərov 198 31.05.2017 Buğda Murov-2 R2 050-223-06-46 140 Füzuli rayonu Xəqani Çaparxan oğlu Cəfərov 198 31.05.2017 Buğda Əkinçi-84 R2 050-223-06-46 141 Füzuli rayonu Həsənov Nürəddin Qəhrəman oğlu 017 10,06,2016 Buğda Fatimə R2 050-385-27-97 142 Füzuli rayonu Həsənov Nürəddin Qəhrəman oğlu 017 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-385-27-97 143 Füzuli rayonu "KRAUN KO-1" MMC Mahmudov Elvüsal Vadil oğlu 1256 05,10,2015 Buğda Tanya R1 050-398-98-91 144 Füzuli rayonu "KRAUN KO-1" MMC Mahmudov Elvüsal Vadil oğlu 1256 05,10,2015 Buğda Batko R1 050-398-98-91 145 Füzuli rayonu "KRAUN KO-1" MMC Mahmudov Elvüsal Vadil oğlu 1256 05,10,2015 Buğda Krasnodar-99 R1 050-398-98-91 146 Füzuli rayonu "KRAUN KO-1" MMC Mahmudov Elvüsal Vadil oğlu 1256 05,10,2015 Buğda Qobustan R1 050-398-98-91 147 Füzuli rayonu "KRAUN KO-1" MMC Mahmudov Elvüsal Vadil oğlu 1256 05,10,2015 Buğda Bərəkətli-95 R1 050-398-98-91 148 Füzuli rayonu "KRAUN KO-1" MMC Mahmudov Elvüsal Vadil oğlu 1256 05,10,2015 Buğda Batko R2 050-398-98-91 149 Füzuli rayonu "KRAUN KO-1" MMC Mahmudov Elvüsal Vadil oğlu 1256 05,10,2015 Buğda Krasnodar-99 R2 050-398-98-91 150 Gədəbəy rayonu Gədəbəy KTİM Buğda Aran R2 050-220-65-28 151 Gədəbəy rayonu Gədəbəy KTİM Buğda Qobustan R2 050-220-65-28 152 Gədəbəy rayonu Gədəbəy KTİM Buğda Be R2 050-220-65-28 153 Göygöl rayonu Ələkbərov Altay İdris oğlu 1272 05,10,2015 Buğda Azəri R2 055-290-00-43 154 Göygöl rayonu Ələkbərov Altay İdris oğlu 1272 05,10,2015 Arpa Qarabağ-22 R1 055-290-00-43 155 Göygöl rayonu Ələkbərov Altay İdris oğlu 1272 05,10,2015 Arpa Qarabağ-22 R2 055-290-00-43 156 Göygöl rayonu Ələkbərov Altay İdris oğlu 1272 05,10,2015 Buğda Azəri R1 055-290-00-43 157 Göygöl rayonu Ələkbərov Altay İdris oğlu 1272 05,10,2015 Buğda Fatimə R1 055-290-00-43 158 Göygöl rayonu Ələkbərov Altay İdris oğlu 1272 05,10,2015 Buğda Qırmızıgül R2 055-290-00-43 159 Göygöl rayonu Ələkbərov Altay İdris oğlu 1272 05,10,2015 Buğda Qırmızıgül R1 055-290-00-43 160 Göygöl rayonu Zalov Fuad Abbas oğlu 005 10,06,2016 Buğda Aran R1 050-374-25-37 161 Göygöl rayonu Zalov Fuad Abbas oğlu 005 10,06,2016 Buğda Murov-2 R1 050-374-25-37 162 Göygöl rayonu Zalov Fuad Abbas oğlu 005 10,06,2016 Buğda Azəri R2 050-374-25-37 163 Göygöl rayonu Rafail Yusif oğlu Mustafayev 189 31.05.2017 Buğda Aran R1 050-727-47-11 164 Göygöl rayonu Rafail Yusif oğlu Mustafayev 189 31.05.2017 Buğda Şəfəq-2 R1 050-727-47-11 165 Göygöl rayonu Rafail Yusif oğlu Mustafayev 189 31.05.2017 Buğda Azəri R2 050-727-47-11 166 Göygöl rayonu Suluddin Abuzər oğlu Mahmudov 032 10,06,2016 Buğda Azəri R1 050-373-35-69 167 Göygöl rayonu Suluddin Abuzər oğlu Mahmudov 032 10,06,2016 Buğda Azəri R2 050-373-35-69 168 Göygöl rayonu "Yastı Bulaq" KFT MMC Təvəkkül Aydın oğlu Cəfərov 044 10,06,2016 Buğda Aran R1 050-436-92-78 169 Göygöl rayonu "Yastı Bulaq" KFT MMC Təvəkkül Aydın oğlu Cəfərov 044 10,06,2016 Buğda Aran R2 050-436-92-78 170 Göygöl rayonu "Yastı Bulaq" KFT MMC Təvəkkül Aydın oğlu Cəfərov 044 10,06,2016 Arpa Qarabağ-22 R1 050-436-92-78 171 Göygöl rayonu "Yastı Bulaq" KFT MMC Təvəkkül Aydın oğlu Cəfərov 044 10,06,2016 Arpa Qarabağ-22 R2 050-436-92-78 172 Göygöl rayonu "Yastı Bulaq" KFT MMC Təvəkkül Aydın oğlu Cəfərov 044 10,06,2016 Buğda Azəri R2 050-436-92-78 173 Göygöl rayonu "Yastı Bulaq" KFT MMC Təvəkkül Aydın oğlu Cəfərov 044 10,06,2016 Buğda Aran R2 050-436-92-78 174 Göygöl rayonu "ZÜMRÜD" KFT Taleh Nurəddin oğlu Hüseyinov 112 10,07,2017 Buğda Azəri R2 070-508-21-20 175 Göygöl rayonu "ZÜMRÜD" KFT Taleh Nurəddin oğlu Hüseyinov 112 10,07,2017 Arpa Qarabağ-22 R2 070-508-21-20 176 Göygöl rayonu "Kərəmli" KFT Şahverdiyeva Naze Həsən qızı 1186 04,06,2014 Buğda Qobustan R2 050-344-02-39 177 Göygöl rayonu "Kərəmli" KFT Şahverdiyeva Naze Həsən qızı 1186 04,06,2014 Buğda Əkinçi-84 R2 050-344-02-39 178 Göygöl rayonu Abbasov Asif Famil oğlu 1251 30,06,2015 Buğda Aran R2 070-607-96-66 179 Göygöl rayonu Abbasov Asif Famil oğlu 1251 30,06,2015 Arpa Qarabağ-22 R2 070-725-99-55 180 Göygöl rayonu Göygöl KTİM Şəfiyev Rasim Əhər oğlu Buğda Aran R1 055-250-67-22 181 Göygöl rayonu Göygöl KTİM Şəfiyev Rasim Əhər oğlu Buğda Qobustan R1 055-250-67-22 182 Göygöl rayonu Göygöl KTİM Şəfiyev Rasim Əhər oğlu Buğda Əzəmətli-95 R1 055-250-67-22 183 Göygöl rayonu Göygöl KTİM Şəfiyev Rasim Əhər oğlu Buğda Aran R2 055-250-67-22 184 Hacıqabul rayonu "Pluton Toxumçuluq" MMC Hacıyev Əhsən Rza oğlu 035 10.06.2016 Buğda Murov-2 R2 050-321-08-40 185 Hacıqabul rayonu "Pluton Toxumçuluq" MMC Hacıyev Əhsən Rza oğlu 035 10.06.2016 Buğda Qırmızıgül R2 050-321-08-40 186 Hacıqabul rayonu "Pluton Toxumçuluq" MMC Hacıyev Əhsən Rza oğlu 035 10.06.2016 Buğda Ağalı R1 050-321-08-40 187 Hacıqabul rayonu "Pluton Toxumçuluq" MMC Hacıyev Əhsən Rza oğlu 035 10.06.2016 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-321-08-40 188 Hacıqabul rayonu "Pluton Toxumçuluq" MMC Hacıyev Əhsən Rza oğlu 035 10.06.2016 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-321-08-40 189 Hacıqabul rayonu "Pluton Toxumçuluq" MMC Hacıyev Əhsən Rza oğlu 035 10.06.2016 Buğda Ağalı R2 050-321-08-40 190 Hacıqabul rayonu "Pluton Toxumçuluq" MMC Hacıyev Əhsən Rza oğlu 035 10.06.2016 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-321-08-40 191 Hacıqabul rayonu Marif Mirtağı oğlu Seydov 139 10.02.2017 Buğda Qobustan R2 050-202-24-00 192 Hacıqabul rayonu Marif Mirtağı oğlu Seydov 139 10.02.2017 Buğda Azəri R2 050-202-24-00 193 Hacıqabul rayonu Marif Mirtağı oğlu Seydov 139 10.02.2017 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-202-24-00 194 Xaçmaz rayonu "Hacılar" KFT MMC Məmmədova Gülçöhrə 082 27,09,2016 Buğda Qobustan R2 050-395-83-01 195 Xaçmaz rayonu "Nümunə" MMC Turabova Vahidə Kərim qızı 081 27,09,2016 Buğda Qobustan R1 050-367-96-43 196 Xaçmaz rayonu "Nümunə" MMC Turabova Vahidə Kərim qızı 081 27,09,2016 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-367-96-43 197 Xaçmaz rayonu "Nümunə" MMC Turabova Vahidə Kərim qızı 081 27,09,2016 Buğda Qobustan R2 050-367-96-43 198 Xaçmaz rayonu "Nümunə" MMC Turabova Vahidə Kərim qızı 081 27,09,2016 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-367-96-43 199 Xaçmaz rayonu "Nümunə" KFT Nəsirov Xalid Qeysər oğlu 1182 04,06,2014 Buğda Qobustan R2 070-377-01-43 200 Xaçmaz rayonu "Nümunə" KFT Nəsirov Xalid Qeysər oğlu 1182 Buğda Əzəmətli-95 R2 070-377-01-43 201 Xaçmaz rayonu "İnam KF" MMC Əliyev Əbülfəz 050 10,06,2016 Buğda Qobustan R2 055-203-83-15 202 Xaçmaz rayonu "İnam KF" MMC Əliyev Əbülfəz 050 10,06,2016 Arpa Qarabağ-22 R2 055-203-83-15 203 Xaçmaz rayonu İsayev Qalib Baləhməd oğlu 1259 05,10,2015 Buğda Əzəmətli-95 R1 070-219-18-09 204 Xaçmaz rayonu İsayev Qalib Baləhməd oğlu 1259 05,10,2015 Buğda Əzəmətli-95 R2 070-219-18-09 205 Xaçmaz rayonu Haqverdiyev Vüqar Bəxtiyar oğlu 018 10,06,2016 Buğda Qobustan R1 050-524-84-15 206 Xaçmaz rayonu Haqverdiyev Vüqar Bəxtiyar oğlu 018 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-524-84-15 207 Xaçmaz rayonu "Real İnkişaf" MMC Mahmudov Rasim Süleyman oğlu 1260 05,10,2015 Buğda Əzəmətli-95 R1 070-322-64-29 208 Xaçmaz rayonu "Real İnkişaf" MMC Mahmudov Rasim Süleyman oğlu 1260 05,10,2015 Buğda Qobustan R1 070-322-64-29 209 Xaçmaz rayonu "Real İnkişaf" MMC Mahmudov Rasim Süleyman oğlu 1260 05,10,2015 Arpa Qarabağ-22 R1 070-322-64-29 210 Xaçmaz rayonu Bahadır Bayramxan oğlu Şahbazov 048 10,06,2016 Buğda Qobustan R2 050-566-00-70 211 İmişli rayonu "Muğan Aqro-Servis" MMC Rəcəb Əhməd oğlu Orucov 196 31.05.2017 Arpa Qarabağ-33 R1 050-317-72-64 212 İmişli rayonu "Muğan Aqro-Servis" MMC Rəcəb Əhməd oğlu Orucov 196 31.05.2017 Buğda Murov-2 R1 050-317-72-64 213 İmişli rayonu "Muğan Aqro-Servis" MMC Rəcəb Əhməd oğlu Orucov 196 31.05.2017 Buğda Bərəkətli-95 R1 050-317-72-64 214 İmişli rayonu "Muğan Aqro-Servis" MMC Rəcəb Əhməd oğlu Orucov 196 31.05.2017 Buğda Aran R2 050-317-72-64 215 İmişli rayonu "Bəxtiyar" MMC Nəsirov Şakir Şamil oğlu 090 27,09,2016 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-325-21-22 216 İmişli rayonu "Bəxtiyar" MMC Nəsirov Şakir Şamil oğlu 090 27,09,2016 Buğda Əkinçi-84 R2 050-325-21-22 217 İmişli rayonu "Bəxtiyar" MMC Nəsirov Şakir Şamil oğlu 090 27,09,2016 Buğda Qırmızıgül R2 050-325-21-22 218 İmişli rayonu "Bəxtiyar" MMC Nəsirov Şakir Şamil oğlu 090 27,09,2016 Buğda Qırmızıgül R1 050-325-21-22 219 İmişli rayonu Məmmədov Əziz Xuduş 1178 04,06,2014 Arpa Qarabağ-22 R2 050-363-93-63 220 İmişli rayonu Məmmədov Əziz Xuduş 1178 04,06,2014 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-363-93-63 221 İmişli rayonu "Kərimli" KFT Həsənov Kərim Qərib 981 11,01,2012 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-973-97-51 222 İmişli rayonu "Kərimli" KFT Həsənov Kərim Qərib 981 11,01,2012 Buğda Əkinçi-84 R2 050-973-97-51 223 İmişli rayonu Həsənov Akif İmankişi oğlu 104 27,09,2016 Arpa Qarabağ-33 R2 050-647-81-58 224 İmişli rayonu Həsənov Akif İmankişi oğlu 104 27,09,2016 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-647-81-58 225 İmişli rayonu Həsənov Akif İmankişi oğlu 104 27,09,2016 Buğda Qobustan R2 050-647-81-58 226 İmişli rayonu Abdullayev Asif Şəmil oğlu 056 10,06,2016 Arpa Qarabağ-22 R2 050-356-28-87 227 İmişli rayonu Abdullayev Asif Şəmil oğlu 056 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-356-28-87 228 İmişli rayonu Abdullayev Asif Şəmil oğlu 056 10,06,2016 Buğda Əkinçi-84 R2 050-356-28-87 229 İmişli rayonu Abdullayev Asif Şəmil oğlu 056 10,06,2016 Buğda Qırmızıgül R2 050-356-28-87 230 İmişli rayonu Abdullayev Asif Şəmil oğlu 056 10,06,2016 Buğda Qırmızıgül R1 050-356-28-87 231 İmişli rayonu "Kür-Araz " MMC Rəmzi Əvəz oğlu Şükürov 197 31.05.2017 Arpa Qarabağ-22 R2 050-363-93-63 232 İmişli rayonu "Kür-Araz " MMC Rəmzi Əvəz oğlu Şükürov 197 31.05.2017 Arpa Qarabağ-33 R2 050-363-93-63 233 İmişli rayonu "Kür-Araz " MMC Rəmzi Əvəz oğlu Şükürov 197 31.05.2017 Buğda Murov-2 R2 050-363-93-63 234 İmişli rayonu "Kür-Araz " MMC Rəmzi Əvəz oğlu Şükürov 197 31.05.2017 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-363-93-63 235 İsmayıllı rayonu "Nikitin adına kolxoz" İvanofqa 912 25,07,2011 Buğda Aran R2 050-212-47-67 236 İsmayıllı rayonu "Həkirçay" KFT Rüstəmov Dərgah 098 27,09,2016 Arpa Qobustan R2 050-668-09-66 237 İsmayıllı rayonu "Həkirçay" KFT Rüstəmov Dərgah 098 27,09,2016 Buğda Cəlilabad-19 R2 050-668-09-66 238 İsmayıllı rayonu "Həkirçay" KFT Rüstəmov Dərgah 098 27,09,2016 Buğda Aran R1 050-668-09-66 239 İsmayıllı rayonu "Həkirçay" KFT Rüstəmov Dərgah 098 27,09,2016 Buğda Bezostaya-1 R2 050-668-09-66 240 İsmayıllı rayonu Həsənov Müşviq 036 10,06,2016 Buğda Bezostaya-1 R1 050-312-90-76 241 İsmayıllı rayonu Həsənov Müşviq 036 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-312-90-76 242 İsmayıllı rayonu Həsənov Müşviq 036 10,06,2016 Arpa Qüdrətli-48 R1 050-312-90-76 243 İsmayıllı rayonu Ehtiyac Həsən oğlu Hüseynov 195 31.05.2017 Buğda Bezostaya-1 R1 050-369-77-11 244 İsmayıllı rayonu Ehtiyac Həsən oğlu Hüseynov 195 31.05.2017 Buğda Qırmızıgül R2 050-369-77-11 245 İsmayıllı rayonu Ehtiyac Həsən oğlu Hüseynov 195 31.05.2017 Buğda Aran R2 050-369-77-11 246 İsmayıllı rayonu Ehtiyac Həsən oğlu Hüseynov 195 31.05.2017 Buğda Qobustan R2 050-369-77-11 247 İsmayıllı rayonu Ehtiyac Həsən oğlu Hüseynov 195 31.05.2017 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-369-77-11 248 İsmayıllı rayonu Əzizov Teymur Eldar oğlu 1131 12,09,2013 Buğda Bezostaya-1 R1 050-779-42-21 249 İsmayıllı rayonu Əzizov Teymur Eldar oğlu 1131 12,09,2013 Buğda Aran R2 050-779-42-21 250 İsmayıllı rayonu "Cəfərli-R Fermer" MMC Hacıyev Rövşən 033 10,06,2016 Buğda Aran R1 050-325-23-02 251 İsmayıllı rayonu "Cəfərli-R Fermer" MMC Hacıyev Rövşən 033 10,06,2016 Arpa Aran R2 050-325-23-02 252 Kürdəmir rayonu "Əli" İKKM Babayev Cümşüd Bəylər oğlu 001 10,06,2016 Buğda Murov-2 R1 050-387-96-01 253 Kürdəmir rayonu "Əli" İKKM Babayev Cümşüd Bəylər oğlu 001 10,06,2016 Buğda Murov-2 R2 050-387-96-01 254 Kürdəmir rayonu "Əli" İKKM Babayev Cümşüd Bəylər oğlu 001 10,06,2016 Buğda Tale-38 R1 050-387-96-01 255 Kürdəmir rayonu "Əli" İKKM Babayev Cümşüd Bəylər oğlu 001 10,06,2016 Arpa Qarabağ-22 R1 050-387-96-01 256 Kürdəmir rayonu "Əli" İKKM Babayev Cümşüd Bəylər oğlu 001 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-387-96-01 257 Kürdəmir rayonu "Vüqar" KFT Həmidov Şahid Qanı oğlu 1187 04,06,2014 Buğda Bezostaya-1 R2 050-356-82-89 258 Kürdəmir rayonu "Ehtiram" KFT Allahverənov Ailahverən 1278 05,10,2015 Buğda Murov-2 R2 050-478-88-54 259 Kürdəmir rayonu "Ehtiram" KFT Allahverənov Ailahverən 1278 05,10,2015 Buğda Aran R1 050-478-88-54 260 Kürdəmir rayonu "Ehtiram" KFT Allahverənov Ailahverən 1278 05,10,2015 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-478-88-54 261 Kürdəmir rayonu "Ehtiram" KFT Allahverənov Ailahverən 1278 05,10,2015 Arpa Qarabağ-22 R2 050-478-88-54 262 Kürdəmir rayonu Elşən Hacıbala oğlu Hacıyev 114 10,02,2017 Arpa Qarabağ-22 R2 050-346-66-66 263 Kürdəmir rayonu Elşən Hacıbala oğlu Hacıyev 114 10,02,2017 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-346-66-66 264 Kürdəmir rayonu Elşən Hacıbala oğlu Hacıyev 114 10,02,2017 Buğda Qırmızıgül R2 050-346-66-66 265 Kürdəmir rayonu Tahirə Soltan qızı Əliyəva 194 31.05.2017 Buğda Qobustan R2 050-205-15-54 266 Kürdəmir rayonu Əliyev Ağaisa Əlisa oğlu 1277 05,10,2015 Buğda Qobustan R2 050-486-00-61 267 Kürdəmir rayonu Eminov Xəyal Malik oğlu 055 10,06,2016 Buğda Murov-2 R2 051-862-87-99 268 Kürdəmir rayonu Eminov Xəyal Malik oğlu 055 10,06,2016 Arpa Qarabağ-22 R2 051-862-87-99 269 Qax rayonu Nəbiyev İdris Mahmud oğlu 054 10,06,2016 Buğda Aran R2 077-355-02-02 270 Qax rayonu Nəbiyev İdris Mahmud oğlu 054 10,06,2016 Buğda Azəri R1 077-355-02-02 271 Qax rayonu Nəbiyev İdris Mahmud oğlu 054 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R1 077-355-02-02 272 Qax rayonu " Lider MAX" MMC Məmmədov İlqar Ramazan oğlu 042 10,06,2016 Buğda Tanya R1 050-221-06-96 273 Qax rayonu " Lider MAX" MMC Məmmədov İlqar Ramazan oğlu 042 10,06,2016 Buğda Aran R1 050-221-06-96 274 Qax rayonu " Lider MAX" MMC Məmmədov İlqar Ramazan oğlu 042 10,06,2016 Buğda Qobustan R2 050-221-06-96 275 Qax rayonu " Lider MAX" MMC Məmmədov İlqar Ramazan oğlu 042 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-221-06-96 276 Qax rayonu "Elit R1" MMC Nüsrət Nuru oğlu Mirzəyev 166 31.05.2017 Buğda Bezostaya-1 R2 051-515-75-50 277 Qax rayonu "Elit R1" MMC Nüsrət Nuru oğlu Mirzəyev 166 31.05.2017 Buğda Tanya R1 051-515-75-50 278 Qax rayonu "Pluton Toxumçuluq" MMC Hacıyev Əhsən Rza oğlu 035 10,06,2016 Buğda Aran R2 050-321-08-40 279 Qax rayonu "Pluton Toxumçuluq" MMC Hacıyev Əhsən Rza oğlu 035 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-321-08-40 280 Qax rayonu "Pluton Toxumçuluq" MMC Hacıyev Əhsən Rza oğlu 035 10,06,2016 Buğda Ağalı R1 050-321-08-40 281 Qazax rayonu Cürənli Elxan Firuddin oğlu 077 20,07,2016 Buğda Aran R1 050-353-63-89 282 Qazax rayonu Cürənli Elxan Firuddin oğlu 077 20,07,2016 Buğda Aran R2 050-353-63-89 283 Qazax rayonu Asif Adgözəl oğlu Yusifov 207 10.08.2017 Buğda Aran R1 055-524-56-98 284 Qazax rayonu Asif Adgözəl oğlu Yusifov 207 10.08.2017 Buğda Aran R2 055-524-56-98 285 Qəbələ rayonu "Gilan Dairy Farms” MMC 168 31.05.2017 Buğda Qobustan R1 050-290-08-10 286 Qəbələ rayonu "Gilan Dairy Farms” MMC 168 31.05.2017 Buğda Aran R1 050-290-08-10 287 Qəbələ rayonu "Gilan Dairy Farms” MMC 168 31.05.2017 Buğda Tanya R1 050-290-08-10 288 Qəbələ rayonu "Gilan Dairy Farms” MMC 168 31.05.2017 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-290-08-10 289 Qəbələ rayonu "Həsrət" KFT Mustafayev Şahin 1185 04,06,2014 Buğda Azəri R2 050-321-68-59 290 Qəbələ rayonu "Həsrət" KFT Mustafayev Şahin 1185 04,06,2014 Buğda Azəri R1 050-321-68-59 291 Qəbələ rayonu "Həsrət" KFT Mustafayev Şahin 1185 04,06,2014 Buğda Murov-2 R1 050-321-68-59 292 Qəbələ rayonu "Həsrət" KFT Mustafayev Şahin 1185 04,06,2014 Buğda Qobustan R1 050-321-68-59 293 Qəbələ rayonu "Həsrət" KFT Mustafayev Şahin 1185 04,06,2014 Buğda Qobustan R2 050-321-68-59 294 Qəbələ rayonu "Həsrət" KFT Mustafayev Şahin 1185 04,06,2014 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-321-68-59 295 Qəbələ rayonu Səddinov Tehran Şərif oğlu 1096 13,06,2013 Buğda Qobustan R1 050-350-22-58 296 Qəbələ rayonu Səddinov Tehran Şərif oğlu 1096 13,06,2013 Buğda Aran R2 050-350-22-58 297 Qəbələ rayonu Səddinov Tehran Şərif oğlu 1096 13,06,2013 Buğda Qobustan R2 050-350-22-58 298 Qəbələ rayonu "Səbuhi" KFT Arif Mirzəhüseyin oğlu Verdiyev 208 10.08.2017 Buğda Azəri R2 051-879-10-17 299 Qəbələ rayonu "Səbuhi" KFT Arif Mirzəhüseyin oğlu Verdiyev 208 10.08.2017 Arpa Qarabağ-22 R2 051-879-10-17 300 Qəbələ rayonu Ağalət Əlağa oğlu Baxışov 169 31.05.2017 Buğda Aran R1 055-663-29-35 301 Qəbələ rayonu Ağalət Əlağa oğlu Baxışov 169 31.05.2017 Buğda Azəri R2 055-663-29-35 302 Qəbələ rayonu Ağalət Əlağa oğlu Baxışov 169 31.05.2017 Buğda Bezostaya-1 R2 055-663-29-35 303 Qəbələ rayonu Ağalət Əlağa oğlu Baxışov 169 31.05.2017 Buğda Qarabağ-22 R2 055-663-29-35 304 Qobustan rayonu Telman Əlişah oğlu Əhmədov 170 31.05.2017 Buğda Bezostaya-1 R1 050-232-12-22 305 Qobustan rayonu Telman Əlişah oğlu Əhmədov 170 31.05.2018 Buğda Bezostaya-1 R2 050-232-12-22 306 Qobustan rayonu Telman Əlişah oğlu Əhmədov 170 31.05.2019 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-232-12-22 307 Qobustan rayonu Telman Əlişah oğlu Əhmədov 170 31.05.2020 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-232-12-22 308 Qobustan rayonu "Ülvü" KTF Bayramov İsaxan Məmli oğlu 022 10,09,2016 Buğda Qobustan R2 050-343-40-84 309 Qobustan rayonu "Ülvü" KTF Bayramov İsaxan Məmli oğlu 022 10,09,2017 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-343-40-84 310 Qobustan rayonu "Şorsulu" KFT İsrafilov Eldar Babasən oğlu 102 27,10,2016 Buğda Qızılbuğda R1 050-415-35-26 311 Qobustan rayonu "Şorsulu" KFT İsrafilov Eldar Babasən oğlu 102 27,10,2016 Buğda Aran R2 050-415-35-26 312 Qobustan rayonu "Şorsulu" KFT İsrafilov Eldar Babasən oğlu 102 27,10,2016 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-415-35-26 313 Qobustan rayonu Kurayev Mamat Həbdi oğlu 1143 14,10,2013 Buğda Qızılbuğda R1 050-522-35-92 314 Qobustan rayonu Kurayev Mamat Həbdi oğlu 1143 14,10,2013 Buğda Aran R2 050-522-35-92 315 Qobustan rayonu Kurayev Mamat Həbdi oğlu 1143 14,10,2013 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-522-35-92 316 Qobustan rayonu "Əflan-Fermer" MMC Qoşqar Məhəmmədhüseyin oğlu Qarayev 026 10,06,2016 Buğda Qobustan R1 050-206-77-68 317 Qobustan rayonu "Əflan-Fermer" MMC Qoşqar Məhəmmədhüseyin oğlu Qarayev 026 10,06,2016 Buğda Qobustan R2 050-206-77-68 318 Qobustan rayonu Əhmədov Ruslan Əlişah oğlu 1228 22,04,2015 Buğda Qobustan R1 050-635-86-35 319 Qobustan rayonu Əhmədov Ruslan Əlişah oğlu 1228 22,04,2015 Buğda Qobustan R2 050-635-86-35 320 Qobustan rayonu Əhmədov Ruslan Əlişah oğlu 1228 22,04,2015 Buğda Bezostaya-1 R2 050-635-86-35 321 Qobustan rayonu Əhmədov Ruslan Əlişah oğlu 1228 22,04,2015 Buğda Murov-2 R2 050-635-86-35 322 Qobustan rayonu Əhmədov Ruslan Əlişah oğlu 1228 22,04,2015 Buğda Əkinçi-84 R1 050-635-86-35 323 Qobustan rayonu Əhmədov Ruslan Əlişah oğlu 1228 22,04,2015 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-635-86-35 324 Qobustan rayonu Əhmədov Ruslan Əlişah oğlu 1228 22,04,2015 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-635-86-35 325 Qobustan rayonu "Zamin" KFT Balaqardaşov Qüdrət 061 20,07,2016 Buğda Bezostaya-1 R1 050-527-40-88 326 Qobustan rayonu "Zamin" KFT Balaqardaşov Qüdrət 062 20,07,2016 Buğda Bezostaya-1 R2 050-527-40-88 327 Qobustan rayonu "Əziz-Malik- 2007" Məlikov Soltanpaşa 083 27,10,2016 Buğda Bezostaya-1 R2 050-200-65-95 328 Qobustan rayonu "Əziz-Malik- 2007" Məlikov Soltanpaşa 083 27,10,2016 Buğda Aran R2 050-200-65-95 329 Qobustan rayonu Hüseynov Hasanağa 1229 22,04,2015 Buğda Bezostaya-1 R1 050-317-81-45 330 Qobustan rayonu Hüseynov Hasanağa 1229 22,04,2015 Buğda Qobustan R1 050-317-81-45 331 Qobustan rayonu Alcan Xanış oğlu Alcanov 223 10.08.2017 Buğda Bezostaya-1 R2 050-399-24-54 332 Qobustan rayonu Alcan Xanış oğlu Alcanov 223 10.08.2017 Buğda Qobustan R1 050-399-24-54 333 Qobustan rayonu Alcan Xanış oğlu Alcanov 223 10.08.2017 Buğda Qobustan R2 050-399-24-54 334 Qobustan rayonu Alcan Xanış oğlu Alcanov 223 10.08.2017 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-399-24-54 335 Qobustan rayonu Alcan Xanış oğlu Alcanov 223 10.08.2017 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-399-24-54 336 Qobustan rayonu Mirzalıyev Alay 1213 30,07,2014 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-675-62-28 337 Qobustan rayonu "Qobustan" KTİM Şərifova Zümrüd Buğda Qobustan R1 050-460-61-37 338 Qobustan rayonu "Qobustan" KTİM Şərifova Zümrüd Buğda Aran R1 050-460-61-37 339 Qobustan rayonu "Qobustan" KTİM Şərifova Zümrüd Buğda Aran R2 050-460-61-37 340 Qobustan rayonu "Qobustan" KTİM Şərifova Zümrüd Buğda Bezostaya-1 R2 050-460-61-37 341 Qobustan rayonu "Qobustan" KTİM Şərifova Zümrüd Arpa Cəlilabad-19 R1 050-460-61-37 342 Qobustan rayonu Tağıyev Namdar 039 10,06,2016 Buğda Bezostaya-1 R2 050-322-56-16 343 Qobustan rayonu Tağıyev Namdar 039 10,06,2016 Buğda Aran R2 050-322-56-16 344 Qobustan rayonu "Bolluq-E" MMC Kinyaz Səməd oğlu Əliyev 117 10,02,2017 Buğda Qızılbuğda R1 050-522-35-42 345 Qobustan rayonu "Bolluq-E" MMC Kinyaz Səməd oğlu Əliyev 117 10,02,2017 Buğda Aran R2 050-522-35-42 346 Quba rayonu Əhmədov Adəm Sultan oğlu 030 10,06,2016 Buğda Qobustan R1 050-359-07-74 347 Quba rayonu Əhmədov Adəm Sultan oğlu 030 10,06,2016 Buğda Bezostaya-1 R2 050-359-07-74 348 Quba rayonu Əhmədov Adəm Sultan oğlu 030 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-359-07-74 349 Quba rayonu Arzumanov Tahir Hacı oğlu 043 10.06.2016 Buğda Şəfəq 2 R1 050-322-83-60 350 Quba rayonu Arzumanov Tahir Hacı oğlu 043 10.06.2016 Buğda Qobustan R2 050-322-83-60 351 Quba rayonu Heybətov Xanlar Nizami oğlu 064 20,07,2016 Buğda Bezostaya-1 R1 050-319-74-68 352 Quba rayonu Heybətov Xanlar Nizami oğlu 064 20,07,2016 Buğda Bezostaya-1 R2 050-319-74-68 353 Quba rayonu Heybətov Xanlar Nizami oğlu 064 20,07,2016 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-319-74-68 354 Quba rayonu Qubatov Fərhad Tofiq oğlu 1237 22,04,2015 Buğda Bezostaya-1 R2 050-665-10-22 355 Quba rayonu Qubatov Fərhad Tofiq oğlu 1237 22,04,2015 Buğda Qobustan R2 050-665-10-22 356 Qusar rayonu Qurban Süleyman oğlu Qurbanov 120 10,02,2017 Buğda Qobustan R2 070-613-63-40 357 Qusar rayonu Qurban Süleyman oğlu Qurbanov 120 10,02,2017 Buğda Qobustan R1 070-613-63-40 358 Qusar rayonu Qurban Süleyman oğlu Qurbanov 120 10,02,2017 Arpa Qarabağ-22 R2 070-613-63-40 359 Qusar rayonu Qurban Süleyman oğlu Qurbanov 120 10,02,2017 Arpa Cəlilabad-19 R2 070-613-63-40 360 Qusar rayonu "Çpir" KFT Əlisultanov Nadir 1269 05,10,2015 Buğda Qobustan R2 077-517-74-48 361 Qusar rayonu "Çpir" KFT Əlisultanov Nadir 1269 05,10,2015 Buğda Bezostaya-1 R2 077-517-74-48 362 Qusar rayonu Hacıyev Hacıbala Mirzəşah oğlu 1220 08.10.2014 Buğda Bezostaya-1 R2 070-825-77-87 363 Qusar rayonu Hacıyev Hacıbala Mirzəşah oğlu 1220 08.10.2014 Buğda Qobustan R1 070-825-77-87 364 Qusar rayonu Quliyev Fərid Asəf oğlu 1244 30,06,2015 Buğda Qobustan R2 070-313-59-58 365 Qusar rayonu Quliyev Fərid Asəf oğlu 1244 30,06,2015 Arpa Cəlilabad-19 R2 070-313-59-58 366 Qusar rayonu Muradov Eldəniz Fazil oğlu 1154 28,01,2014 Buğda Bezostaya-1 R2 070-317-23-27 367 Qusar rayonu Paşayev Yanvar Abdulmanaf oğlu 1235 22,04,2015 Buğda Qobustan R2 050-621-74-18 368 Qusar rayonu Paşayev Yanvar Abdulmanaf oğlu 1235 22,04,2015 Arpa Qarabağ-22 R2 050-621-74-18 369 Qusar rayonu Vələdov İlham Nurmət oğlu 1271 05,10,2015 Buğda Qobustan R2 050-623-78-64 370 Qusar rayonu Şöhrət Nurmətoviç Nürmətov 165 31.05.2017 Buğda Qobustan R2 070-608-60-93 371 Qusar rayonu Şöhrət Nurmətoviç Nürmətov 165 31.05.2017 Arpa Qarabağ-22 R2 070-608-60-93 372 Qusar rayonu "Şahdağ FT" MMC Bahadur Sultan oğlu Mehtiyev 118 10,02,2017 Buğda Qobustan R2 050-679-17-88 373 Qusar rayonu "Şahdağ FT" MMC Bahadur Sultan oğlu Mehtiyev 118 10,02,2017 Arpa Qarabağ-22 R2 050-679-17-88 374 Qusar rayonu "Şahdağ FT" MMC Bahadur Sultan oğlu Mehtiyev 118 10,02,2017 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-679-17-88 375 Qusar rayonu Məmmədov Məmməd Vladimir 008 10,06,2016 Buğda Qobustan R2 070-633-30-11 376 Qusar rayonu Məmmədov Məmməd Vladimir 008 10,06,2016 Arpa Qarabağ-22 R2 070-633-30-11 377 Qusar rayonu Qusar KTİM Buğda Bezostaya-1 R2 050-672-71-99 378 Qusar rayonu Qusar KTİM Arpa Qarabağ-22 R2 050-672-71-99 379 Lənkəran rayonu "Lənkəran" KTİM Ismayilov Habil Buğda Murov-2 050-518-29-66 380 Masallı rayonu Turə Abdul qızı Abyeva 121 10,02,2017 Buğda Bərkətli-95 R1 050-545-00-54 381 Masallı rayonu Turə Abdul qızı Abyeva 121 10,02,2017 Buğda Tale-38 R2 050-545-00-54 382 Masallı rayonu Turə Abdul qızı Abyeva 121 10,02,2017 Arpa Qarabağ-22 R1 050-545-00-54 383 Masallı rayonu Turə Abdul qızı Abyeva 121 10,02,2017 Arpa Qarabağ-22 R2 050-545-00-54 384 Neftçala rayonu Səlimov Əlibala Xanəhməd oğlu 123 10,02,2017 Buğda Qarabağ R2 051-845-85-88 385 Neftçala rayonu Əliyev Əli Əlakbər oğlu 1191 04,06,2014 Buğda Tale-38 R2 050-349-70-40 386 Neftçala rayonu Əliyev Əli Əlakbər oğlu 1191 04,06,2014 Buğda Tale-38 R1 050-349-70-40 387 Neftçala rayonu "6/92" FT İbrahim Yusif oğlu Abbasov 201 31.05.2017 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-876-35-34 388 Neftçala rayonu "Yenilik" KFT Əmənulla Ələsgər oğlu Ələkbərov 200 31.05.2017 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-347-14-21 389 Neftçala rayonu Axundov Ramiz Fazil Buğda Əzəmətli-95 R2 050-427-38-19 390 Neftçala rayonu Axundov Ramiz Fazil Arpa Baharlı R2 050-427-38-19 391 Neftçala rayonu Məmmədov Fəxrəddin Ağahüseyin 909 05.07.2011 Arpa Baharlı R2 050-334-44-52 392 Oğuz rayonu "Beytullah" MMC Hacıyev Elşən Kainat oğlu 1138 20,09,2013 Buğda Tale-38 R2 055-318-06-51 393 Oğuz rayonu "Beytullah" MMC Hacıyev Elşən Kainat oğlu 1138 20,09,2013 Buğda Aran R2 055-318-06-51 394 Oğuz rayonu "Beytullah" MMC Hacıyev Elşən Kainat oğlu 1138 20,09,2013 Buğda Tale-38 R1 055-318-06-51 395 Oğuz rayonu "Beytullah" MMC Hacıyev Elşən Kainat oğlu 1138 20,09,2013 Buğda Qırmızıgül R1 055-318-06-51 396 Oğuz rayonu "Beytullah" MMC Hacıyev Elşən Kainat oğlu 1138 20,09,2013 Buğda Aran R1 055-318-06-51 397 Oğuz rayonu "Beytullah" MMC Hacıyev Elşən Kainat oğlu 1138 20,09,2013 Arpa Qarabağ-22 R1 055-318-06-51 398 Oğuz rayonu Əliyev Xanlar Allahverdi oğlu 1001 04,04,2012 Buğda Aran R1 050-331-71-77 399 Oğuz rayonu Əliyev Xanlar Allahverdi oğlu 1001 04,04,2012 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-331-71-77 400 Oğuz rayonu Əliyev Xanlar Allahverdi oğlu 1001 04,04,2012 Buğda Aran R2 050-331-71-77 401 Oğuz rayonu Əliyev Xanlar Allahverdi oğlu 1001 04,04,2012 Arpa Qarabağ-33 R1 050-331-71-77 402 Oğuz rayonu Cabbarov Fikrət Mikayıl oğlu 002 10,06,2016 Buğda Qırmızıgül R1 070-777-74-01 403 Oğuz rayonu Cabbarov Fikrət Mikayıl oğlu 002 10,06,2016 Buğda Aran R1 070-777-74-01 404 Oğuz rayonu Cabbarov Fikrət Mikayıl oğlu 002 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R1 070-777-74-01 405 Oğuz rayonu Cabbarov Fikrət Mikayıl oğlu 002 10,06,2016 Buğda Ağalı R1 070-777-74-01 406 Oğuz rayonu Cabbarov Fikrət Mikayıl oğlu 002 10,06,2016 Buğda Aran R1 070-777-74-01 407 Oğuz rayonu Məmmədov Amil Əziz oğlu 1206 04,06,2014 Buğda Azəri R1 070-954-64-20 408 Oğuz rayonu Məmmədov Amil Əziz oğlu 1206 04,06,2014 Buğda Azəri R2 070-954-64-20 409 Oğuz rayonu Sadıqov Cavanşir İdris oğlu 1263 05,10,2015 Buğda Aran R1 055-988-08-48 410 Oğuz rayonu Sadıqov Cavanşir İdris oğlu 1263 05,10,2015 Buğda Qobustan R1 055-988-08-48 411 Oğuz rayonu Sadıqov Cavanşir İdris oğlu 1263 05,10,2015 Buğda Murov-2 R1 055-988-08-48 412 Oğuz rayonu Sadıqov Cavanşir İdris oğlu 1263 05,10,2015 Arpa Cəlilabad-19 R1 055-988-08-48 413 Oğuz rayonu Məmmədov Elvin Vidadi oğlu 1234 22,04,2015 Buğda Ağalı R1 070-954-64-20 414 Oğuz rayonu Məmmədov Elvin Vidadi oğlu 1234 22,04,2015 Arpa Cəlilabad-19 R1 070-954-64-20 415 Oğuz rayonu Məmmədov Elvin Vidadi oğlu 1234 22,04,2015 Buğda Aran R2 070-954-64-20 416 Oğuz rayonu Məmmədov Elvin Vidadi oğlu 1234 22,04,2015 Arpa Cəlilabad-19 R2 070-954-64-20 417 Saatlı rayonu "Zəhmət" KFT Süleymanov Cəlil Salman oğlu 060 20,07,2016 Buğda Əzəmətli-95 R1 050-685-48-64 418 Saatlı rayonu "Zəhmət" KFT Süleymanov Cəlil Salman oğlu 060 20,07,2016 Buğda Murov-2 R1 050-685-48-64 419 Saatlı rayonu "Zəhmət" KFT Süleymanov Cəlil Salman oğlu 060 20,07,2016 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-685-48-64 420 Saatlı rayonu "Zəhmət" KFT Süleymanov Cəlil Salman oğlu 060 20,07,2016 Arpa Qarabağ-33 R1 050-685-48-64 421 Saatlı rayonu "Zəhmət" KFT Süleymanov Cəlil Salman oğlu 060 20,07,2016 Arpa Qarabağ-22 R2 050-685-48-64 422 Saatlı rayonu Süleymanov Şahin Salman oğlu 100 27,10,2016 Buğda Əzəmətli-95 R2 055-827-92-16 423 Saatlı rayonu Mirnazim Seyidböyükağa oğlu Ağayev 216 10.08.2017 Buğda Fatimə R1 050-582-67-27 424 Saatlı rayonu Mirnazim Seyidböyükağa oğlu Ağayev 216 10.08.2017 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-582-67-27 425 Saatlı rayonu Mirnazim Seyidböyükağa oğlu Ağayev 216 10.08.2017 Arpa Qarabağ-22 R2 050-582-67-27 426 Saatlı rayonu Mirnazim Seyidböyükağa oğlu Ağayev 216 10.08.2017 Arpa Qarabağ-33 R2 050-582-67-27 427 Saatlı rayonu Mehdiyev Ramət Kərimqulu oğlu 1199 04,06,2014 Buğda Murov-2 R2 050-380-92-62 428 Saatlı rayonu "Ələhməd" KFT Xanhüseyin Ələhməd oğlu Əhmadov 215 10.08.2017 Buğda Tale-38 R1 050-345-32-41 429 Saatlı rayonu "Ələhməd" KFT Xanhüseyin Ələhməd oğlu Əhmadov 215 10.08.2017 Arpa Qarabağ-22 R1 050-345-32-41 430 Saatlı rayonu "Ələhməd" KFT Xanhüseyin Ələhməd oğlu Əhmadov 215 10.08.2017 Buğda Tale-38 R2 050-345-32-41 431 Saatlı rayonu "Məmmədli" KFT Adil Həsənağa oğlu Aslanov 125 10/02/2017 Buğda Əzəmətli-95 R1 050-213-88-64 432 Saatlı rayonu "Məmmədli" KFT Adil Həsənağa oğlu Aslanov 125 10/02/2017 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-213-88-64 433 Saatlı rayonu "Məmmədli" KFT Adil Həsənağa oğlu Aslanov 125 10/02/2017 Arpa Qarabağ-33 R1 050-213-88-64 434 Saatlı rayonu Qasımov Akif Fazil oğlu 1202 04,06,2014 Buğda Tale-38 R1 050-668-71-44 435 Saatlı rayonu Qasımov Akif Fazil oğlu 1202 04,06,2014 Buğda Qobustan R2 050-668-71-44 436 Saatlı rayonu Qasımov Akif Fazil oğlu 1202 04,06,2014 Arpa Qarabağ-33 R2 050-668-71-44 458 Saatlı rayonu Qurban Sərdaroğlu 961 14,12,2011 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-685-66-76 459 Sabirabad rayonu "Tərəqqi" KFT Həmidov Mirhəmid 095 27,09,2016 Buğda Əkinçi-84 R1 055-207-50-99 460 Sabirabad rayonu "Tərəqqi" KFT Həmidov Mirhəmid 095 27,09,2016 Buğda Fatimə R1 055-207-50-99 461 Sabirabad rayonu "Tərəqqi" KFT Həmidov Mirhəmid 095 27,09,2016 Arpa Qarabağ-22 R1 055-207-50-99 462 Sabirabad rayonu "Halal FT" MMC Vaqif Hacıalı oğlu Şıxəliyev 172 31.05.2017 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-419-49-96 463 Sabirabad rayonu Nağıyev Yaşar Süleyman oğlu 096 27,09,2016 Buğda Murov-2 R2 050-345-70-59 464 Sabirabad rayonu Nağıyev Yaşar Süleyman oğlu 096 27,09,2016 Buğda Əkinçi-84 R1 050-345-70-59 465 Sabirabad rayonu Qardaşxan Hacı oğlu Hacıyev 129 10.02.2017 Buğda Aran R2 050-200-93-03 466 Sabirabad rayonu "OKEAN-NT" MMC Murad Veysəl oğlu Cuşkunov 173 31.05.2017 Buğda Qobustan R2 050-679-10-22 467 Salyan rayonu "Dağüstü" KFT Həsənov Avdı 1207 04,06,2014 Buğda Tale-38 R1 050-676-33-88 468 Salyan rayonu "Dağüstü" KFT Həsənov Avdı 1207 04,06,2014 Buğda Tale-38 R2 050-676-33-88 469 Salyan rayonu Mərdan Xudu oğlu Cəlilov 170 31.05.2017 Buğda Qobustan R1 050-578-90-52 470 Salyan rayonu Mərdan Xudu oğlu Cəlilov 170 31.05.2017 Arpa Qarabağ-22 R1 050-578-90-52 471 Salyan rayonu Cəlilov Arif 013 10,06,2016 Buğda Tale-38 R2 050-224-90-97 472 Salyan rayonu Cəlilov Arif 013 10,06,2016 Arpa Qarabağ-22 R2 050-224-90-97 473 Salyan rayonu Cəlilov Arif 013 10,06,2016 Buğda Azəri R2 050-224-90-97 474 Salyan rayonu Cəlilov Arif 013 10,06,2016 Arpa Qarabağ-22 R1 050-224-90-97 475 Salyan rayonu Cəlilov Arif 013 10,06,2016 Buğda Azəri R1 050-224-90-97 476 Salyan rayonu "Qarabağlı TKK" İK Azər Ağayev 072 20,06,2016 Buğda Qobustan R2 050-220-37-73 477 Salyan rayonu Rəhmanov Tofiq Kazım oğlu 1223 08,10,2014 Buğda Şəfəq-2 R1 050-308-00-48 478 Salyan rayonu Rəhmanov Tofiq Kazım oğlu 1223 08,10,2014 Arpa Qarabağ-22 R1 050-308-00-48 479 Salyan rayonu Rəhmanov Tofiq Kazım oğlu 1223 08,10,2014 Buğda Fatimə R1 050-308-00-48 480 Salyan rayonu Rəhmanov Tofiq Kazım oğlu 1223 08,10,2014 Buğda Tale-38 R1 050-308-00-48 481 Salyan rayonu Rəhmanov Tofiq Kazım oğlu 1223 08,10,2014 Arpa Qarabağ-22 R2 050-308-00-48 482 Salyan rayonu Atif Pilağa oğlu Mehtiyev 130 10.02.,2017 Buğda Tale-38 R2 050-200-40-12 483 Salyan rayonu Atif Pilağa oğlu Mehtiyev 130 10.02.,2017 Arpa Qarabağ-22 R2 050-200-40-12 484 Samux rayonu Yunis Nəriman oğlu Ələkbərov 212 10.08.2017 Buğda Aran R1 055-337-39-36 485 Samux rayonu Yunis Nəriman oğlu Ələkbərov 212 10.08.2017 Arpa Qarabağ-22 R1 055-337-39-36 486 Samux rayonu Yunis Nəriman oğlu Ələkbərov 212 10.08.2017 Arpa Qarabağ-22 R2 055-337-39-36 487 Samux rayonu Yunis Nəriman oğlu Ələkbərov 212 10.08.2017 Buğda Aran R2 055-337-39-36 488 Samux rayonu Yunis Nəriman oğlu Ələkbərov 212 10.08.2017 Buğda Azeri R2 055-337-39-36 489 Samux rayonu Orucov Fərman Bayram oğlu 076 20,07,2016 Buğda Aran R2 070-510-36-49 490 Samux rayonu Orucov Fərman Bayram oğlu 076 20,07,2016 Buğda Taleh-38 R1 070-510-36-49 491 Samux rayonu Orucov Fərman Bayram oğlu 076 20,07,2016 Arpa Qarabağ-22 R1 070-510-36-49 492 Samux rayonu Samux" KTİM Məmmədov Şakir Məmməd oğlu Arpa Qarabağ-22 R1 050-583-42-28 493 Samux rayonu Samux" KTİM Məmmədov Şakir Məmməd oğlu Buğda Aran R2 050-583-42-28 494 Samux rayonu Samux" KTİM Məmmədov Şakir Məmməd oğlu Buğda Aran R1 050-583-42-28 495 Samux rayonu "Agro Daıry" MMC 175 31.05.2017 Buğda Qobustan R1 496 Samux rayonu "Agro Daıry" MMC 175 31.05.2017 Buğda Balaton R1 497 Samux rayonu "Agro Daıry" MMC 175 31.05.2017 Buğda Gaudio R1 498 Samux rayonu "Agro Daıry" MMC 175 31.05.2017 Buğda Gallio R1 499 Samux rayonu "Agro Daıry" MMC 175 31.05.2017 Buğda Midas R1 500 Şabran rayonu "Zaman- MN" MMC Mənsur Nəmətulla oğlu İbrahimov 133 10.02.2017 Buğda Fatimə R1 050-388-44-84 501 Şabran rayonu "Zaman- MN" MMC Mənsur Nəmətulla oğlu İbrahimov 133 10.02.2017 Buğda Şəfəq-2 R1 050-388-44-84 502 Şabran rayonu "Zaman- MN" MMC Mənsur Nəmətulla oğlu İbrahimov 133 10.02.2017 Arpa Qarabağ-22 R1 050-388-44-84 503 Şabran rayonu "Zaman- MN" MMC Mənsur Nəmətulla oğlu İbrahimov 133 10.02.2017 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-388-44-84 504 Şabran rayonu Əzizə Əliağa qızı Camayeva 219 10.08.2017 Buğda Qobustan R1 050-359-07-49 505 Şabran rayonu Əzizə Əliağa qızı Camayeva 219 10.08.2017 Buğda Qobustan R2 050-359-07-49 506 Şabran rayonu Yasin Ələkbər oğlu Ələsgərov 132 10.02.2017 Buğda Qobustan R1 050-688-74-02 507 Şabran rayonu Yasin Ələkbər oğlu Ələsgərov 132 10.02.2017 Buğda Qobustan R2 050-688-74-02 508 Şabran rayonu Səbirə Əmirağa qızı Vəliyeva 180 31.05.2017 Buğda Əzəmətli-95 R1 050-473-10-10 509 Şabran rayonu Səbirə Əmirağa qızı Vəliyeva 180 31.05.2017 Buğda Qobustan R2 050-473-10-10 510 Şabran rayonu Səbirə Əmirağa qızı Vəliyeva 180 31.05.2017 arpa Qarabağ-22 R2 050-473-10-10 511 Şabran rayonu "Elit toxumçuluq tingçilikK" MMC Qəşəm Niftalı oğlu Həsənov 179 31.05.2017 Buğda Qobustan R1 070-746-96-16 512 Şabran rayonu "Elit toxumçuluq tingçilikK" MMC Qəşəm Niftalı oğlu Həsənov 179 31.05.2017 Buğda Bezostaya-1 R2 070-746-96-16 513 Şabran rayonu "Elit toxumçuluq tingçilikK" MMC Qəşəm Niftalı oğlu Həsənov 179 31.05.2017 Arpa Qarabağ-22 R2 070-746-96-16 514 Şabran rayonu "Elit toxumçuluq tingçilikK" MMC Qəşəm Niftalı oğlu Həsənov 179 31.05.2017 Buğda Aran R1 070-746-96-16 515 Şabran rayonu "Elit toxumçuluq tingçilikK" MMC Qəşəm Niftalı oğlu Həsənov 179 31.05.2017 Buğda Fatimə R1 070-746-96-16 516 Şabran rayonu "Elit toxumçuluq tingçilikK" MMC Qəşəm Niftalı oğlu Həsənov 179 31.05.2017 Buğda Bezostaya-1 R2 070-746-96-16 517 Şabran rayonu Zeynalov Aprel 028 10,06,2016 Arpa Qarabağ-22 R2 070-801-54-75 518 Şamaxı rayonu "Çuxuryurd" MMC Məlikov İlqar 087 27,09,2016 Buğda Qızılbuğda R1 050-200-65-95 519 Şamaxı rayonu "Çuxuryurd" MMC Məlikov İlqar 087 27,09,2016 Buğda Qobustan R2 050-200-65-95 520 Şamaxı rayonu "Çuxuryurd" MMC Məlikov İlqar 087 27,09,2016 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-200-65-95 521 Şamaxı rayonu "Vahid" SİTKM İrşad Qərib oğlu Zərbalıyev 135 10.02.2017 Buğda Bezostaya-1 R2 050-477-14-14 522 Şamaxı rayonu "Vahid" SİTKM İrşad Qərib oğlu Zərbalıyev 135 10.02.2017 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-477-14-14 523 Şamaxı rayonu Qədimov Tofiq Səfər oğlu 019 10,06,2016 Buğda Qızılbuğda R1 050-783-44-66 524 Şamaxı rayonu Qədimov Tofiq Səfər oğlu 019 10,06,2016 Buğda Aran R2 050-783-44-66 525 Şamaxı rayonu Qədimov Tofiq Səfər oğlu 019 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-783-44-66 526 Şamaxı rayonu "Mahir-Q" KFT Qalib Böyukağa oğlu Eyyubov 134 10.02.2017 Buğda Aran R2 050-355-65-95 527 Şamaxı rayonu Zaur Hüseyin oğlu Allahverdiyev 187 31.05.2017 Buğda Bezostaya-1 R2 050-381-01-31 528 Şamaxı rayonu Zaur Hüseyin oğlu Allahverdiyev 187 31.05.2017 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-381-01-31 529 Şamaxı rayonu Əhmədov Telman Əlişah oğlu 1268 05,10,2015 Buğda Aran R2 050-232-12-22 530 Şamaxı rayonu Əhmədov Telman Əlişah oğlu 1268 05,10,2015 Buğda Bezostaya-1 R2 050-232-12-22 531 Şamaxı rayonu Əhmədov Telman Əlişah oğlu 1268 05,10,2015 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-232-12-22 532 Şamaxı rayonu Ağalar Əliağa oğlu Vahidov 137 10.02.2017 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-232-44-55 533 Şamaxı rayonu Əzizbaba Atakişi oğlu Fətullayev 213 10.08.2017 Buğda Bezostaya-1 R2 055-811-81-59 534 Şamaxı rayonu Qədirov Zərbalı Qədir oğlu 027 10,06,2016 Buğda Bezostaya-1 R2 055-752-40-79 535 Şəmkir rayonu Bəkir Bayram oğlu Mehdiyev 188 31.05.2017 Buğda Aran R1 050-524-94-62 536 Şəmkir rayonu Bəkir Bayram oğlu Mehdiyev 188 31.05.2017 Buğda Murov-2 R2 050-524-94-62 537 Şəmkir rayonu Bəkir Bayram oğlu Mehdiyev 188 31.05.2017 Arpa Qarabağ-22 R2 050-524-94-62 538 Şəki rayonu Alxasov Elşad Kamil oğlu 1232 22,04,2015 Buğda Tale-38 R2 050-214-52-00 539 Şəki rayonu Alxasov Elşad Kamil oğlu 1232 22,04,2015 Buğda Ağalı R2 050-214-52-00 540 Şəki rayonu Alxasov Elşad Kamil oğlu 1232 22,04,2015 Buğda Aran R2 050-214-52-00 541 Şəki rayonu Alxasov Elşad Kamil oğlu 1232 22,04,2015 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-214-52-00 542 Şəki rayonu Hacıyev Məmməd Qərib oğlu 051 10,06,2016 Buğda Aran R2 051-672-51-97 543 Şəki rayonu Hacıyev Məmməd Qərib oğlu 051 10,06,2016 Buğda Azəri R2 051-672-51-97 544 Şəki rayonu Hacıyev Məmməd Qərib oğlu 051 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R2 051-672-51-97 545 Şəki rayonu Nəbiyev İdris Mahmud oğlu 054 10,06,2016 Buğda Azəri R2 077-355-02-02 546 Şəki rayonu Qələndərov Faiq Cəlil oğlu 031 10,06,2016 Buğda Qobustan R1 050-345-90-07 547 Şəki rayonu Qələndərov Faiq Cəlil oğlu 031 10,06,2016 Buğda Tale-38 R2 050-345-90-07 548 Şəki rayonu Qələndərov Faiq Cəlil oğlu 031 10,06,2016 Buğda Aran R1 050-345-90-07 549 Şəki rayonu Qələndərov Faiq Cəlil oğlu 031 10,06,2016 Arpa Aran R2 050-345-90-07 550 Şəki rayonu Qələndərov Faiq Cəlil oğlu 031 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-345-90-07 551 Şəki rayonu Qələndərov Faiq Cəlil oğlu 031 10,06,2016 Arpa Qarabağ-22 R2 050-345-90-07 552 Şəki rayonu Hümmətov Rafiq Siracəddin oğlu 053 10,06,2016 Buğda Tanya R1 050-708-55-22 553 Şəki rayonu Hümmətov Rafiq Siracəddin oğlu 053 10,06,2016 Buğda Azəri R2 050-708-55-22 554 Şəki rayonu Akif Müslüm oğlu Əliyev 186 31.05.2017 Buğda Azəri R1 051-844-48-88 555 Şəki rayonu Akif Müslüm oğlu Əliyev 186 31.05.2017 Buğda Azəri R2 051-844-48-88 556 Şəki rayonu Akif Müslüm oğlu Əliyev 186 31.05.2017 Arpa Cəlilabad-19 R1 051-844-48-88 557 Şəki rayonu Akif Müslüm oğlu Əliyev 186 31.05.2017 Arpa Cəlilabad-19 R2 051-844-48-88 558 Şəki rayonu Səbuhi Rza oğlu Calalov 185 31.05.2017 Buğda Azəri R2 050-375-14-15 559 Şəki rayonu Qədirov Yasər Fəxrəddin oğlu 1233 22,04,2015 Buğda Azəri R1 051-392-76-64 560 Şəki rayonu Qədirov Yasər Fəxrəddin oğlu 1233 22,04,2015 Buğda Azəri R2 051-392-76-64 561 Şəki rayonu Vüsal Nurəddin oğlu İbrahimov 183 31.05.2017 Buğda Tanya R1 055-781-55-88 562 Şəki rayonu Vüsal Nurəddin oğlu İbrahimov 183 31.05.2017 Buğda Ağalı R1 055-781-55-88 563 Şəki rayonu Vüsal Nurəddin oğlu İbrahimov 183 31.05.2017 Buğda Ağalı R2 055-781-55-88 564 Şəki rayonu Vüsal Nurəddin oğlu İbrahimov 183 31.05.2017 Arpa Baharlı R1 055-781-55-88 565 Şəki rayonu Vüsal Nurəddin oğlu İbrahimov 183 31.05.2017 Arpa Cəlilabad-19 R2 055-781-55-88 566 Şəki rayonu Çingiz Şəmistan oğlu Süleymanlı 181 31.05.2017 Buğda Şəki-1 R2 050-325-92-11 567 Şəki rayonu Məmmədov Fikrət Məmməd oğlu 1216 08,10,2014 Buğda Azəri R2 050-344-55-06 568 Şəki rayonu Məmmədov Fikrət Məmməd oğlu 1216 08,10,2014 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-344-55-06 569 Şəki rayonu Marif Mirtağı oğlu Seydov 139 10.02.2017 Buğda Aran R1 050-202-24-00 570 Şəki rayonu Marif Mirtağı oğlu Seydov 139 10.02.2017 Buğda Qızılbuğda R1 050-202-24-00 571 Şəki rayonu Marif Mirtağı oğlu Seydov 139 10.02.2017 Buğda Qobustan R1 050-202-24-00 572 Şəki rayonu Marif Mirtağı oğlu Seydov 139 10.02.2017 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-202-24-00 573 Şəki rayonu Marif Mirtağı oğlu Seydov 139 10.02.2017 Buğda Bezostaya-1 R2 050-202-24-00 574 Şəki rayonu Marif Mirtağı oğlu Seydov 139 10.02.2017 Buğda Azəri R2 050-202-24-00 575 Şəki rayonu Asif Məmməd oğlu Xəlilov 184 31.05.2017 Buğda Aran R2 051-674-67-07 576 Şəki rayonu Asif Məmməd oğlu Xəlilov 184 31.05.2017 Buğda Tanya R1 051-674-67-07 577 Şəki rayonu Asif Məmməd oğlu Xəlilov 184 31.05.2017 Buğda Ağalı R1 051-674-67-07 578 Şəki rayonu Asif Məmməd oğlu Xəlilov 184 31.05.2017 Buğda Azəri R2 051-674-67-07 579 Şəki rayonu Qaffarov Dilsuz Cəfər oğlu 1261 05,10,2015 Buğda Azəri R2 055-818-00-88 580 Şəki rayonu Asif Eyvaz oğlu Hümmətov 203 31.05.2017 Buğda Aran R1 050-354-68-98 581 Şəki rayonu Asif Eyvaz oğlu Hümmətov 203 31.05.2017 Buğda Azəri R1 050-354-68-98 582 Şəki rayonu Asif Eyvaz oğlu Hümmətov 203 31.05.2017 Buğda Tanya R1 050-354-68-98 583 Şəki rayonu Asif Eyvaz oğlu Hümmətov 203 31.05.2017 Buğda Azəri R2 050-354-68-98 584 Şəki rayonu Asif Eyvaz oğlu Hümmətov 203 31.05.2017 Arpa Cəlilabad-19 R1 050-354-68-98 585 Şəki rayonu Asif Eyvaz oğlu Hümmətov 203 31.05.2017 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-354-68-98 586 Şəki rayonu Məjlum Şükür oğlu Şükrov 138 10.02.2017 Buğda Aran R1 050-224-54-74 587 Şəki rayonu Məjlum Şükür oğlu Şükrov 138 10.02.2017 Buğda Ağalı R1 050-224-54-74 588 Şəki rayonu Məjlum Şükür oğlu Şükrov 138 10.02.2017 Buğda Şəki-1 R2 050-224-54-74 589 Şəki rayonu Məjlum Şükür oğlu Şükrov 138 10.02.2017 Arpa Cəlilabad-19 R2 050-224-54-74 590 Şəki rayonu Məmmədov Məzahir Rza oğlu 067 20,07,2016 Buğda Aran R2 050-555-45-77 591 Tərtər rayonu "Tərtər" MMC Qurbanov Fərman Corux oğlu 1247 30,06,2015 Buğda Tale-38 R1 050-611-11-60 592 Tərtər rayonu "Tərtər" MMC Qurbanov Fərman Corux oğlu 1247 30,06,2015 Buğda Aran R1 050-611-11-60 593 Tərtər rayonu "Tərtər" MMC Qurbanov Fərman Corux oğlu 1247 30,06,2015 Buğda Şəfəq-2 R1 050-611-11-60 594 Tərtər rayonu "Tərtər" MMC Qurbanov Fərman Corux oğlu 1247 30,06,2015 Buğda Bərəkətli-95 R1 050-611-11-60 595 Tərtər rayonu "Tərtər" MMC Qurbanov Fərman Corux oğlu 1247 30,06,2015 arpa Qarabağ-33 R1 050-611-11-60 596 Tərtər rayonu Cümşüdov Mirzə Məhəmmədəli oğlu 1248 30,06,2015 Buğda Zirvə-85 R1 050-384-41-63 597 Tərtər rayonu Cümşüdov Mirzə Məhəmmədəli oğlu 1248 30,06,2015 Buğda Tale-38 R1 050-384-41-63 598 Tərtər rayonu Cümşüdov Mirzə Məhəmmədəli oğlu 1248 30,06,2015 Buğda Qırmızı gül R1 050-384-41-63 599 Tərtər rayonu Cümşüdov Mirzə Məhəmmədəli oğlu 1248 30,06,2015 Arpa Qarabağ-22 R1 050-384-41-63 600 Tərtər rayonu Qasımov Rəsul Kamal oğlu 020 10,06,2016 Buğda Fatimə R1 050-330-19-59 601 Tərtər rayonu Qasımov Rəsul Kamal oğlu 020 10,06,2016 Buğda Fatimə R2 050-330-19-59 602 Tərtər rayonu Qasımov Rəsul Kamal oğlu 020 10,06,2016 Buğda Murov-2 R2 050-330-19-59 603 Tərtər rayonu Qasımov Rəsul Kamal oğlu 020 10,06,2016 Arpa Qarabağ-22 R2 050-330-19-59 604 Tərtər rayonu "Nicat Fermer Təsərrüfatı" MMC Murad İsa oğlu Paşayev 025 10.06.2016 Buğda Qobustan R2 050-559-59-49 605 Tərtər rayonu "Nicat Fermer Təsərrüfatı" MMC Murad İsa oğlu Paşayev 025 10.06.2016 Arpa Qarabağ-33 R2 050-559-59-49 606 Tərtər rayonu Əlixan Abbasov 006 10,06,2016 Buğda Zirvə-85 R2 050-662-42-71 607 Tərtər rayonu Emin Fərman oğlu Qurbanov 192 31.05.2017 Buğda Şəfəq-2 R2 050-611-11-60 608 Tərtər rayonu Emin Fərman oğlu Qurbanov 192 31.05.2017 Arpa Qarabağ-22 R2 050-611-11-60 609 Tərtər rayonu Emin Fərman oğlu Qurbanov 192 31.05.2017 Arpa Qarabağ-33 R2 050-611-11-60 610 Tovuz rayonu Sürayyə Əhməd Qızı İsmayılova 140 10.02.2017 Buğda Əzəmətli-95 R2 050-315-59-95 611 Tovuz rayonu Tovuz KTIM Buğda Murov-2 R2 050-317-43-08 612 Ucar rayonu Məzahir Həmzə oğlu Məmmədov 141 10.02.2017 Buğda Aran R1 050-395-28-29 613 Ucar rayonu Məzahir Həmzə oğlu Məmmədov 141 10.02.2017 Buğda Qobustan R1 050-395-28-29 614 Ucar rayonu Məzahir Həmzə oğlu Məmmədov 141 10.02.2017 Buğda Əzəmətli-95 R1 050-395-28-29 615 Yevlax rayonu "Azərtoxum" MMC 014 10,06,2016 Arpa Qarabağ-33 elit 055-909-05-50 616 Yevlax rayonu "Azərtoxum" MMC 014 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R1 055-909-05-50 617 Yevlax rayonu "Azərtoxum" MMC 014 10,06,2016 Buğda Ağalı R1 055-909-05-50 618 Yevlax rayonu "Azərtoxum" MMC 014 10,06,2016 Buğda Fatimə R1 055-909-05-50 619 Yevlax rayonu "Azərtoxum" MMC 014 10,06,2016 Buğda Qırmızıgül R2 055-909-05-50 620 Yevlax rayonu "Azərtoxum" MMC 014 10,06,2016 Arpa Qarabağ-22 R1 055-909-05-50 621 Yevlax rayonu "Azərtoxum" MMC 014 10,06,2016 Arpa Cəlilabad-19 R1 055-909-05-50 622 Yevlax rayonu "Azərtoxum" MMC 014 10,06,2016 Arpa Qarabağ-22 R2 055-909-05-50 623 Yevlax rayonu "Azərtoxum" MMC 014 10,06,2016 arpa Cəlilabad-19 R2 055-909-05-50 624 Yevlax rayonu "Azərtoxum" MMC 014 10,06,2016 Buğda Əzəmətli-95 R1 055-909-05-50 625 Yevlax rayonu "Azərtoxum" MMC 014 10,06,2016 Buğda Aran R1 055-909-05-50 626 Yevlax rayonu Marif Mirtağı oğlu Seydov 139 10.02.2017 Buğda Qobustan R2 055-202-24-00 627 Yevlax rayonu Marif Mirtağı oğlu Seydov 139 10.02.2017 Buğda Azəri R1 055-202-24-00 628 Yevlax rayonu Marif Mirtağı oğlu Seydov 139 10.02.2017 Arpa Cəlilabad-19 R1 055-202-24-00 629 Zaqatala rayonu Hasratov Telman Qurban oğlu 893 02,06,2011 Buğda Aran R2 055-759-80-60 630 Zaqatala rayonu Məmmədxan Saleh oğlu Məmmədov 142 10.02.2017 Buğda Aran R2 050-355-52-86 631 Zaqatala rayonu Məmmədxan Saleh oğlu Məmmədov 142 10.02.2017 Arpa Qarabağ-22 R2 050-355-52-86