Bitki qrupunun adı Sortun kodu Sortun /hibridin adı Patent nömrəsi Patentin verilmə tarixi Patent sahibi(sortun hüquqi sahibi) Patentin başa çatması Dövlət reyestrinə daxil edilib
1 Paxlalı-Tərəvəz bitkiləri Tərəvəz noxudu - Pisum sativum subsp. Sativum 600113 Namiq №00125 2009-04-03 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2029-12-31 2009 2 Şüyüd - Anethum graveolens L.  9201211 Otello №00029 1995-02-20 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2016-12-31 1996 3 Razyana -Foeniculum vulgare Mill. 9104631 Ağcabədi №00030 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası 2015-12-31 1995 4 Bostan Bitkiləri Süfrə qarpızı - Citrullus vulgaris Pang. 9102710 Mərcan №00034 1996-02-22 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2016-12-31 1996 5 Bostan Bitkiləri Yemiş -Cucumis melo L.  1400389 Veteren № 00226 2017-02-02 Azərbaycan Tərəvəzçilik ET İnstitutu 2037-12-31 2017 6 Bostan Bitkiləri Yemiş -Cucumis melo L.  1400240 Nazlı № 00227 2017-02-02 AMEA, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2037-12-31 2017 7 Tut ağacı -Morus L. 8102465 AzNIIŞ 7 №00062 2000-03-17 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2021-12-31 2001 8 Tut ağacı -Morus L. 9103651 Bağça tut №00105 2007-04-12 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2028-12-31 2008 9 Tut ağacı -Morus L. 132 Yunus tut №00140 2011-04-19 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2031-12-31 2011 10 Tut ağacı -Morus L. 100080 Məhsəti 900 №00157 2013-06-11 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2033-12-31 2013 11 Tut ağacı -Morus L. 700061 Nağı tut № 00228 2017-02-02 Heyvandarlıq ET İnstitutu 2042-12-31 2017 12 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. Almaz x Yaşar Yaşar x Almaz №00005 1992-03-05 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2013-12-31 1993 13 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 8800618 Ukrayna x Yubileynaya Yubileynaya x Ukrayna.1 №00004 1992-03-05 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2013-12-31 1993 14 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 8800618 Yubileynaya №00040 1997-03-28 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2015-12-31 1997 15 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 8606390 Yaşar №00041 1997-03-28 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2015-12-31 1997 16 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 8606390 Almaz №00042 1997-03-28 Azərbaycan ET İpəkçilik institutu 2015-12-31 1997 17 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 9500146 Mayak2 x Mayak3 №00063 2000-03-17 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2021-12-31 2001 18 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 9500138 Mayak3 x Mayak2 №00064 2000-03-17 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2021-12-31 2001 19 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 9500197 Mayak2 (cins) №00074 2000-03-17 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2022-12-31 2002 20 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 9500189 Mayak3 (cins) №00075 2000-03-17 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2022-12-31 2002 21 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 9800123 Yaşar x Gəncə 6 №00076 2002-03-15 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2023-12-31 2003 22 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 9800115 Gəncə 6 x Yaşar №00077 2002-03-15 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2023-12-31 2003 23 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 9400095 Azadlıq x Əntiqə №00078 2002-03-15 Azərbaycan MEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2023-12-31 2003 24 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 9400103 Əntiqə x Azadlıq №00079 2002-03-15 Azərbaycan MEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2023-12-31 2003 25 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 9800158 Gəncə 6 №00080 2002-03-15 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2023-12-31 2003 26 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 9400176 Azadlıq (cins) №00081 2002-03-15 Azərbaycan MEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2023-12-31 2003 27 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 9400184 Əntiqə (cins) №00082 2002-03-15 Azərbaycan MEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2029-12-31 2009 28 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 500054 Mayak 1 №000118 2009-04-03 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2029-12-31 2009 29 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 500062 Çinar №00119 2009-04-03 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2029-12-31 2009 30 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 500038 Mayak 1 x Çinar №00120 2009-04-03 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2029-12-31 2009 31 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 500062 Çinar x Mayak 1 №00121 2009-04-03 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2029-12-31 2009 32 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 700118 GE-143xŞZEM-4 №00141 2011-04-19 Azərbaycan MEA Şəki Regional Elm Mərkəzi 2031-12-31 2011 33 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 700126 ŞZEM-4xGE-143 №00142 2011-04-19 Azərbaycan MEA Şəki Regional Elm Mərkəzi 2031-12-31 2011 34 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 700169 ŞZEM-4 №00143 2011-04-19 Azərbaycan MEA Şəki Regional Elm Mərkəzi 2031-12-31 2011 35 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 700150 GE-143 №00144 2011-04-19 Azərbaycan MEA Şəki Regional Elm Mərkəzi 2031-12-31 2011 36 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 1000160 Hessa2/1x Bəxtiyar №00158 2013-06-11 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2033-12-31 2013 37  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  900571 Mirbəşir 128 №00025 1995-02-20 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2015-12-31 1996 38  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  Tərəqqi №00031 1996-02-29 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 1996 39  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  9400010 Azəri №00045 1998-03-13 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2019-12-31 1999 40  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  9500014 Əkinçi 84 №00050 1999-03-22 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2020-12-31 2000 41  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  9700013 Qiymətli 2/17 №00059 2000-03-17 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2021-12-31 2001 42  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  100021 Nurlu 99 №00087 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2025-12-31 2005 43  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  19 Əzəmətli 95 №00086 2004-03-02 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2014-12-31 2005 44  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  35 Qobustan №00096 2006-04-13 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2027-12-31 2007 45  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  9900021 Şəki 1 №00097 2006-04-13 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2027-12-31 2007 46  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  200018 Ruzi 84 №00098 2006-04-13 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2027-12-31 2007 47  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  100030 Uğur №00103 2007-04-12 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2028-12-31 2008 48  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  400017 Aran №00117 2009-04-03 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2029-12-31 2009 49  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  600024 Tale-38 №00131 2010-04-13 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2030-12-31 2010 50  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  600016 Qırmızıgül 1 №00136 2011-04-19 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2031-12-31 2011 51  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  100013 Murov 2 №00137 2011-04-19 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2031-12-31 2011 52  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  800015 Ağalı №00151 2013-06-11 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2033-12-31 2013 53  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  900010 Zirvə №00152 2013-06-11 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2033-12-31 2013 54  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  1000012 Qızıl buğda №00165 2014-08-15 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2034-12-31 2014 55  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  1000039 Şəfəq 2 №00166 2014-08-15 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2034-12-31 2014 56  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  1000020 Fatimə №00167 2014-08-15 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2034-12-31 2014 57  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  700010 Günəşli № 00184 2015-04-17 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2035-12-31 2015 58  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  1200011 Fərəhim № 00190 2016-04-20 Azərbaycan Əkinçilik ET İnstitutu 2036-12-31 2016 59  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  1100017 Abşeron № 00191 2016-04-20 AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2036-12-31 2016 60  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  1200020 Ləyaqətli 80 № 00206 2017-02-02 Azərbaycan Əkinçilik ET İnstitutu 2037-12-31 2017 61  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  1300040 Pərvin № 00207 2017-02-02 Azərbaycan Əkinçilik ET İnstitutu 2037-12-31 2017 62  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  1450315 Gallio № 00208 2017-02-02 Probstdorfer Saatzucht Ges. m.b.H. & CoGK. Avstriya 2037-12-31 2017 63  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  1450856 Midas № 00209 2017-02-02 Probstdorfer Saatzucht Ges. m.b.H. & CoGK. Avstriya 2037-12-31 2017 64  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  1450755 Balaton № 00210 2017-02-02 Probstdorfer Saatzucht Ges. m.b.H. & CoGK. Avstriya 2037-12-31 2017 65  Dənli bitkilər Payızlıq yumşaq buğda -Triticum aestivum L.  1450745 Gaudio № 00211 2017-02-02 Probstdorfer Saatzucht Ges. m.b.H. & CoGK. Avstriya 2037-12-31 2017 66 Dənli-Paxlalı bitkilər Noxud (nut) -Cicer arietinum L. 9400044 Nail №00066 2001-03-22 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2022-12-31 2002 67 Dənli-Paxlalı bitkilər Noxud (nut) -Cicer arietinum L. 200042 Nərmin №00092 2005-04-14 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2026-12-31 2006 68 Dənli-Paxlalı bitkilər Noxud (nut) -Cicer arietinum L. 900044 Sultan №00155 2005-04-14 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2033-12-31 2013 69 Dənli-Paxlalı bitkilər Noxud (nut) -Cicer arietinum L. 1000071 Qaraca 85 №00170 2014-08-15 AMEA Naxçıvan Bioresurslar İnstitutu 2034-12-31 2014 70 Dənli-Paxlalı bitkilər Yerfındığı -Arachis hypogaea L. 1000080 Çərəz №00172 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2034-12-31 2014 71 Yem bitkiləri Yonca - Medicado L.  9103090 Aran №00026 Azərbaycan ET Yemçilik,Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu 2016-12-31 1996 72 Yem bitkiləri Yonca - Medicado L.  600032 Ağstafa 1 №00139 2011-04-19 Azərbaycan ET Yemçilik,Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu 2031-12-31 2011 73 Yem bitkiləri Yonca - Medicado L.  700209 Ağstafa 2 №00173 2014-08-15 Azərbaycan ET Yemçilik,Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu 2034-12-31 2014 74 Yem bitkiləri Yonca - Medicado L.  700209 Ağstafa 2 №00173 2014-08-15 Azərbaycan ET Yemçilik,Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu 2034-12-31 2014 75 Yem bitkiləri Yonca - Medicado L.  900052 Yemçilik İnstitutu 16 №00185 2015-04-17 Azərbaycan ET Yemçilik,Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu 2035-12-31 2015 76 Yem bitkiləri Yonca - Medicado L.  1300091 Yaz çiçəyi № 00215 2017-02-02 Əkinçilik ET İnstitutu 2037-12-31 2017 77 Yem bitkiləri Xaşa - Onobrychis viciaefolia Scop.  8801070  AZNIIKL və p 495 №00104 2007-04-12 Azərbaycan ET Yemçilik,Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu 2028-12-31 2008 78 Yem bitkiləri Çobantoppuzu - Dactylis glomerata L.   8801010 AZNIIKL ip-3 №00027 1995-02-20 Azərbaycan ET Yemçilik,Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu 2016-12-31 1996 79 Yem bitkiləri Əzgən -Kochia prostrata Schrad.   Qobustan №00035 1996-02-29 Azərbaycan ET Yemçilik,Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu 2017-12-31 1997 80 Texniki bitkilər Tütün - Nicotiana tabacum L.  9101721 Zaqatala iriyarpaqlısı №00021 1994-02-24 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu Zaqatala ZTS 2015-12-31 1995 81 Texniki bitkilər Tütün - Nicotiana tabacum L.  9500120 Zaqatala 1 №00071 2004-03-22 Azərbaycan ET "ELİT" EİB Əkiçilik İnstitutu, Zaqatala ZTS 2022-12-31 2002 82 Texniki bitkilər Tütün - Nicotiana tabacum L.  9900080 Trapezond 1 №00100 2006-04-13 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu Zaqatala ZTS 2027-12-31 2007 83 Texniki bitkilər Tütün - Nicotiana tabacum L.  101341 Zaqatala dubeki № 00196 2016-04-20 Azərbaycan Əkinçilik ET İnstitutu 2036-12-31 2016 84 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 9106087 AzNİXİ 104 №00018 1994-02-24 Azərbaycan ET Pambıqçılıq İnstitutu 2015-12-31 1995 85 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 9006060 AzNİXİ 170 №00019 1994-02-24 Azərbaycan ET Pambıqçılıq İnstitutu 2015-12-31 1995 86 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 9006079 AP 317 №00020 1994-02-24 Azərbaycan EA Genetika və Seleksiya İnstitutu 2015-12-31 1995 87 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 9205268 AzNIXI 195 №00043 1998-03-13 Azərbaycan ET Pambıqçılıq İnstitutu 2019-12-31 1999 88 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 9300058 Gəncə 2 №00083 2002-03-15 Azərbaycan ET Pambıqçılıq İnstitutu 2023-12-31 2003 89 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 9400052 Gəncə 8 №00084 2002-03-15 Azərbaycan ET Pambıqçılıq İnstitutu 2023-12-31 2003 90 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 200069 Gəncə 80 № 00099 2006-04-13 Azərbaycan ET Pambıqçılıq İnstitutu 2027-12-31 2007 91 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 500097 Gəncə 110 №00107 2008-04-04 Azərbaycan ET Pambıqçılıq İnstitutu 2029-12-31 2009 92 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 500089 Gəncə 103 № 00122 2009-04-03 Azərbaycan ET Pambıqçılıq İnstitutu 2029-12-31 2009 93 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 900079 Qarabağ 11 № 00156 2013-06-11 AMEA, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2033-12-31 2013 94 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 900060 Zəfər № 00174 2014-08-15 AMEA, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2034-12-31 2014 95 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 1000136 Gəncə 114 № 00175 2014-08-15 Azərbaycan ET Pambıqçılıq İnstitutu 2034-12-31 2014 96 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 1100049 Bərəkət № 00186 2015-04-17 AMEA, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2035-12-31 2015 97 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 1200038 Ələkbəri № 00197 2016-04-20 AMEA, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2036-12-31 2016 98 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 1100114 Gəncə 160 № 00198 2016-04-20 Bitki Mühafizəsi və Texniki Bitkilər ET İnstitutu 2036-12-31 2016 99 Texniki bitkilər Pambıq - Cossypium L. (Gossypium hirsutum L.) 1400229 Bayraqdar № 00216 2017-02-02 AMEA, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2037-12-31 2017 100 Kökümeyvəli bitkilər Kartof - Solanum tuberosum L. 8504300 Əmiri 600 №00037 1996-02-29 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2029-12-31 1997 101 Kökümeyvəli bitkilər Kartof - Solanum tuberosum L. 9700111 Telman №108 2008-04-04 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2029-12-31 2009 102 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 8901910 Elim №2 1992-03-05 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2013-12-31 1993 103 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 8901899 İlkin №00003 1992-03-05 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2013-12-31 1993 104 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 9203117 Vətən I №00028 1995-02-20 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu, Qusarçay ZTS 2016-12-31 1996 105 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 9500065 Leyla №00044 1998-03-13 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2019-12-31 1999 106 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 9400146 Elnur №00052 1999-03-23 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası 2020-12-31 2000 107 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 9700064 Şəlalə №00068 2001-03-22 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2021-12-31 2001 108 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 9700072 Zərrabi №00069 2001-03-22 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitut 2022-12-31 2002 109 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 9800182 İlyas №00089 2004-03-02 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2025-12-31 2005 110 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 200107 Nuru №00123 2009-04-03 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2029-12-31 2009 111 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 400025 Şəkər №00124 2009-04-03 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2029-12-31 2009 112 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 600091 Yubiley-60 №00132 2010-04-13 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2030-12-31 2010 113 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 800060 Xəzər №00145 2011-04-19 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2031-12-31 2011 114 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 1100270 Zəfər №00176 2014-08-15 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2034-12-31 2014 115 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 1250311 Alsu №00177 2014-08-15 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2034-12-31 2014 116 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 1400109 Azərbaycan 94 № 00217 2017-02-02 Azərbaycan Tərəvəzçilik ET İnstitutu 2037-12-31 2017 117 Tərəvəz bitkiləri Pomidor açıq sahə üçün, cinsin adı -Lycopersicum esculentum Mill. 1400116 Mirvarı № 00218 2017-02-02 Azərbaycan Tərəvəzçilik ET İnstitutu 2037-12-31 2017 118 Tərəvəz bitkiləri Pomidor, örtülü sahə üçün, cinsin adı - Lycopersicum esculentum Mill.. 9102434 Bənövşə №00015 1994-02-24 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2015-12-31 1995 119 Tərəvəz bitkiləri Pomidor, örtülü sahə üçün, cinsin adı - Lycopersicum esculentum Mill.. 9800220 Şahin №00067 2007-03-22 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2022-12-31 2002 120 Tərəvəz bitkiləri Badımcan - Solanium melongena L. 9500073 Gəncə №00053 1999-03-22 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2020-12-31 2000 121 Tərəvəz bitkiləri Badımcan - Solanium melongena L. 9700080 Yaxşılaşdırılmış Büllur №00101 2006-04-13 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2027-12-31 2007 122 Tərəvəz bitkiləri Badımcan - Solanium melongena L. 400033 Məhərrəm №00109 2008-04-04 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2029-12-31 2009 123 Tərəvəz bitkiləri Badımcan - Solanium melongena L. 800074 Türkan №000146 2011-04-19 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2031-12-31 2011 124 Tərəvəz bitkiləri Badımcan - Solanium melongena L. 1100289 Fədai №00178 2014-08-15 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2034-12-31 2014 125 Tərəvəz bitkiləri Şirin bibər - Capsicum annium var. grossum (L.) Sendtn. 9002251 Murad №00010 1993-02-22 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2023-12-31 1993 126 Tərəvəz bitkiləri Şirin bibər - Capsicum annium var. grossum (L.) Sendtn. 9500081 Şəfa №00049 1999-03-22 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik institutu 2020-12-31 2000 127 Tərəvəz bitkiləri Şirin bibər - Capsicum annium var. grossum (L.) Sendtn. 9800191 Yadigar №00070 2001-03-22 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2022-12-31 2002 128 Tərəvəz bitkiləri Şirin bibər - Capsicum annium var. grossum (L.) Sendtn. 400041 Zümrüd №00110 2008-04-04 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2029-12-31 2009 129 Tərəvəz bitkiləri Şirin bibər - Capsicum annium var. grossum (L.) Sendtn. 1400070 Humay № 00199 2016-04-20 Azərbaycan Tərəvəzçilik ET İnstitutu 2036-12-31 2016 130 Tərəvəz bitkiləri Şirin bibər - Capsicum annium var. grossum (L.) Sendtn. 140061 Töhfə № 00219 2017-02-02 AzərbaycanTərəvəzçilik ET İnstitutu 2037-12-31 2017 131 Tərəvəz bitkiləri Acı bibər –Capsicum annuum var. Fasciculatum (Sturtev.) İrish. 1400134 Odlu № 00220 2017-02-02 AMEA, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2037-12-31 2017 132 Tərəvəz bitkiləri Acı bibər –Capsicum annuum var. Fasciculatum (Sturtev.) İrish. 1400401 Ulduz № 00221 2017-02-02 Azərbaycan Tərəvəzçilik ET İnstitutu 2037-12-31 2017 133 Tərəvəz bitkiləri Acı bibər –Capsicum annuum var. Fasciculatum (Sturtev.) İrish. 1400398 Şəfəq № 00222 2017-02-02 Azərbaycan Tərəvəzçilik ET İnstitutu 2037-12-31 2017 134 Tərəvəz bitkiləri Xiyar sortları, açıq sahə üçün - Cucumis sativus L. 9300031 Azəri №00039 1997-05-28 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2018-12-31 1998 135 Tərəvəz bitkiləri Xiyar sortları, örtülü sahə üçün - Cucumis sativus L. 1400053 Bahar № 00200 2016-04-20 Azərbaycan Tərəvəzçilik ET İnstitutu 2036-12-31 2016 136 Tərəvəz bitkiləri Ağbaş kələm (yazlıq) sortları, örtülü sahə üçün 1400126 Jalə № 00201 2016-04-20 Azərbaycan Tərəvəzçilik ET İnstitutu 2036-12-31 2016 137 Tərəvəz bitkiləri Baş soğan - Allium cepa L. 9700099 Sabir №00085 2002-03-15 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2023-12-31 2003 138 Tərəvəz bitkiləri Baş soğan - Allium cepa L. 1100297 Yaxşılaşdırılmış Yerli Hövsan №00179 2014-08-15 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2034-12-31 2014 139 Tərəvəz bitkiləri Baş soğan - Allium cepa L. 1400045 Aydan № 00223 2017-02-02 Azərbaycan Tərəvəzçilik ET İnstitutu 2037-12-31 2017 140 Tərəvəz bitkiləri Baş soğan - Allium cepa L. 1400410 Aytac № 00224 2017-02-02 Azərbaycan Tərəvəzçilik ET İnstitutu 2037-12-31 2017 141 Tərəvəz bitkiləri Sarımsaq -Allium sativum L. 9700102 Qusarçay №00093 2005-04-14 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu, Qusarçay ZTS 2026-12-31 2006 142 Tərəvəz bitkiləri Sarımsaq -Allium sativum L. 1100300 Elçin №00187 2015-04-17 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2035-12-31 2015 143 Paxlalı-Tərəvəz bitkiləri Tərəvəz lobyası - Phaseolus vulgaris L.  9300023 Zülal №00016 1994-02-24 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik institutu 2015-12-31 1995 144 Paxlalı-Tərəvəz bitkiləri Tərəvəz lobyası - Phaseolus vulgaris L.  600105 İsa №00126 2009-04-03 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2029-12-31 2009 145 Paxlalı-Tərəvəz bitkiləri Tərəvəz lobyası - Phaseolus vulgaris L.  1100319 Bəyaz №00180 2014-08-15 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2034-12-31 2014 146 Paxlalı-Tərəvəz bitkiləri Tərəvəz lobyası - Phaseolus vulgaris L.  1400608 İsa 12 № 00202 2016-04-20 Azərbaycan Tərəvəzçilik ET İnstitutu 2036-12-31 2016 147 Paxlalı-Tərəvəz bitkiləri Tərəvəz lobyası - Phaseolus vulgaris L.  1400096 Aylin № 00225 2017-02-02 Azərbaycan Tərəvəzçilik ET İnstitutu 2037-12-31 2017 148 Paxlalı-Tərəvəz bitkiləri Tərəvəz noxudu - Pisum sativum subsp. Sativum 9400138 Fidan №00017 1994-12-24 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik İnstitutu 2015-12-31 1995 149  Dənli bitkilər Bərk buğda - Triticum durum Desf.  8700141 Tərtər №00001 1991-03-05 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2012-12-31 1992 150  Dənli bitkilər Bərk buğda - Triticum durum Desf.  8800162 Vüqar №00007 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2014-12-31 1994 151  Dənli bitkilər Bərk buğda - Triticum durum Desf.  9100571 Şir-Aslan 23 №00024 1995-02-20 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2016-12-31 1996 152  Dənli bitkilər Bərk buğda - Triticum durum Desf.  8704287 Kəhraba №00014 1994-02-24 AMEA-nın Genetika və Seleksiya İnstitutu 2024-12-31 1995 153  Dənli bitkilər Bərk buğda - Triticum durum Desf.  9500031 Bərəkətli 95 №00046 1998-03-13 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2019-12-31 1999 154  Dənli bitkilər Bərk buğda - Triticum durum Desf.  9400028 Turan №00047 1998-03-13 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2019-12-31 1999 155  Dənli bitkilər Bərk buğda - Triticum durum Desf.  9500022 Əlincə-84 №00048 1999-03-22 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2019-12-31 2000 156  Dənli bitkilər Bərk buğda - Triticum durum Desf.  43 Qarabağ №00102 2007-04-12 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2018-12-31 2008 157  Dənli bitkilər Bərk buğda - Triticum durum Desf.  1000152 Saray №00168 2014-08-15 AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2034-12-31 2014 158  Dənli bitkilər Payızlıq arpa - Hordeum vulgare L. 9000534 Qarabağ 21 №00032 1996-02-29 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2017-12-31 1997 159  Dənli bitkilər Payızlıq arpa - Hordeum vulgare L. 9600027 Cəlilabad 19 №00060 2000-03-17 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2021-12-31 2001 160  Dənli bitkilər Payızlıq arpa - Hordeum vulgare L. 9600019 Qarabağ 22 №00065 2001-03-20 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2022-12-31 2002 161  Dənli bitkilər Payızlıq arpa - Hordeum vulgare L. 200026 Baharlı №00114 2008-04-04 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2029-12-31 2009 162  Dənli bitkilər Payızlıq arpa - Hordeum vulgare L. 700037 Qarabağ 33 №00153 2013-06-11 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2033-12-31 2013 163  Dənli bitkilər Payızlıq arpa - Hordeum vulgare L. 800031 Qüdrətli 48 №00154 2008-04-04 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2033-12-31 2013 164  Dənli bitkilər Payızlıq arpa - Hordeum vulgare L. 1000047 Qılçıqlı 85 №00169 2014-08-15 AMEA Naxçıvan Bioresurslar İnstitutu 2034-12-31 2014 165  Dənli bitkilər Payızlıq arpa - Hordeum vulgare L. 1000055 Dəyanətli № 00192 2016-04-20 Azərbaycan Əkinçilik ET İnstitutu 2036-12-31 2016 166  Dənli bitkilər Payızlıq arpa - Hordeum vulgare L. 1300555 Sadiq № 00212 2017-02-02 Əkinçilik ET İnstitutu 2037-12-31 2017 167  Dənli bitkilər Qarğıdalı -Zea mays L. 8502676 Zaqatala 514 №00038 1997-03-28 Eİ Birliyi Zaqatala ZTS 2018-12-31 1998 168  Dənli bitkilər Qarğıdalı -Zea mays L. 9600035 Zaqatala 68 №00061 2000-03-17 Eİ Birliyi Zaqatala ZTS 2021-12-31 2001 169  Dənli bitkilər Qarğıdalı -Zea mays L. 100048 Kəpəz №00088 2000-03-17 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası 2025-12-31 2005 170  Dənli bitkilər Qarğıdalı -Zea mays L. 500011 Zaqatala 420 №00115 2008-04-04 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu Zaqatala ZTS 2029-12-31 2009 171  Dənli bitkilər Qarğıdalı -Zea mays L. 1000063 ADAU-80 №00138 2011-04-19 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 2031-12-31 2011 172  Dənli bitkilər Qarğıdalı -Zea mays L. 1300067 Gəncə №00172 2014-08-15 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 2034-12-31 2014 173  Dənli bitkilər Qarğıdalı -Zea mays L. 1206010 Qürur № 00193 2016-04-20 Azərbaycan Əkinçilik ET İnstitutu 2036-12-31 2016 174  Dənli bitkilər Qarğıdalı -Zea mays L. 1200780 Məhsuldar № 00194 2016-04-20 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 2036-12-31 2016 175  Dənli bitkilər Payızlıq Tritikale Samur №00033 1996-02-29 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2036-12-31 1996 176  Dənli bitkilər Payızlıq Tritikale 1300059 Qismət № 00213 2017-02-02 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 2037-12-31 2017 177 Dənli-Paxlalı bitkilər Lobya - Phaseolus vulgaris L. 9300015 Sevinc №00023 1995-02-20 Azərbaycan ET Tərəvəzçilik institutu 2016-12-31 1996 178 Dənli-Paxlalı bitkilər Lobya - Phaseolus vulgaris L. 9500057 AzNİİZ 352 №00051 1999-03-22 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2030-12-31 2000 179 Dənli-Paxlalı bitkilər Mərcimək - Lens esculenta Moench.  500020 Arzu №00116 2013-06-11 Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu 2033-12-31 2013 180 Dənli-Paxlalı bitkilər Mərcimək - Lens esculenta Moench.  1300297 Zəfər № 00195 2016-04-20 Azərbaycan Əkinçilik ET İnstitutu 2036-12-31 2016 181 Dənli-Paxlalı bitkilər Mərcimək - Lens esculenta Moench.  1400304 Jasmin № 00214 2017-02-02 AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2037-12-31 2017 182 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 1000152 Bəxtiyar xHessa2/1 №00159 2013-06-11 Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitutu 2033-12-31 2013 183 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 1000187 Gözəl x Xallı №00160 2013-06-11 Azərbaycan MEA Genetik Etiyatlar İnstitutu 2033-12-31 2013 184 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 1000187 Xallı xGözəl №00161 2013-06-11 Azərbaycan MEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2033-12-31 2013 185 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 1000195 Bəxtiyar №00162 2013-06-11 Azərbaycan ET İpəkçilik institutu Azərbaycan 2033-12-31 2013 186 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 1000209 Xallı №00163 2013-06-11 Azərbaycan MEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2033-12-31 2013 187 Tut ipəkqurdu -Bombux mori L. 1000217 Gözəl №00164 2013-06-11 Azərbaycan MEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2033-12-31 2013 188 Meyvə Bitkiləri Alma - Malus domestica Borkh. 7907532 Quba reneti №00008 1993-02-20 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər institutu 2020-12-31 1995 189 Meyvə Bitkiləri Alma - Malus domestica Borkh. 8403988 Təravətli №00036 1996-02-29 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu 2021-12-31 1996 190 Meyvə Bitkiləri Alma - Malus domestica Borkh. 8403961 Arzu №00055 1999-03-22 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu 2025-03-23 2000 191 Meyvə Bitkiləri Alma - Malus domestica Borkh. 7907613 Səməd Vurğun №00056 1999-03-22 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu 2025-12-31 2000 192 Meyvə Bitkiləri Alma - Malus domestica Borkh. 7907540 Quba şafranı №00057 1999-03-22 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu 2025-12-31 2000 193 Meyvə Bitkiləri Alma - Malus domestica Borkh. 7507524 Şah Dağ №00058 1999-03-22 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu 2025-12-31 2000 194 Meyvə Bitkiləri Alma - Malus domestica Borkh. 800147 Qışlıq Quba №00127 2009-04-03 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu 2034-12-31 2009 195 Meyvə Bitkiləri Alma - Malus domestica Borkh. 800139 Payızlıq Quba №00128 2009-04-03 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu 2034-12-31 2009 196 Meyvə Bitkiləri Alma - Malus domestica Borkh. 850160 Nikoter №00134 2010-04-13 Belçika “Better 3 Frut N.V.” 2035-12-31 2010 197 Meyvə Bitkiləri Alma - Malus domestica Borkh. 850152 Nikoqreen №00135 2005-04-13 Belçika “Better 3 Frut N.V.” 2035-12-31 2010 198 Meyvə Bitkiləri Alma - Malus domestica Borkh. 402145 Elvin №00188 2015-04-17 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu 2040-12-31 2015 199 Meyvə Bitkiləri Alma - Malus domestica Borkh. 402137 Sevinc №00189 2015-04-17 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu 2040-12-31 2015 200 Meyvə Bitkiləri Nar - Punica granatum L 8306290 İri Gilə №00009 1993-02-22 Azərbaycan EA Genetika və Seleksiya İnstitutu 2017-12-31 1993 201 Meyvə Bitkiləri Nar - Punica granatum L 8904758 Qara gilə №00072 2001-03-22 Azərbaycan EA Genetika və Seleksiya İnstitutu 2027-12-31 2002 202 Meyvə Bitkiləri İnnab - Zizyphus Mill. (Zizyphus Jujuba Mill.) 8306311 Xurmayı №00006 1992-03-05 Azərbaycan EA Genetika və Seleksiya İnstitutu 2017-12-31 1993 203 Meyvə Bitkiləri İnnab - Zizyphus Mill. (Zizyphus Jujuba Mill.) 7606540 Xəzəri №00054 1999-03-22 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu, Abşeron Təcrübə Stansiyası 2025-12-31 2000 204 Meyvə Bitkiləri İnnab - Zizyphus Mill. (Zizyphus Jujuba Mill.) 7606508 Azəri №00073 2001-03-23 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu, Abşeron Tcrübə Stansiyası 2027-12-31 2002 205 Meyvə Bitkiləri Zoğal - Cornus mas L. 8806080 Armudu Zoğal №00091 2004-03-02 Azərbaycan MEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2027-12-31 2002 206 Meyvə Bitkiləri Zoğal - Cornus mas L. 8806098 Ağ zoğal №00090 2004-03-02 Azərbaycan MEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2030-12-31 2005 207 Meyvə Bitkiləri İncir 1400193 Şəlalə № 00203 2016-04-20 Azərbaycan MEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2036-12-31 2016 208 Meyvə Bitkiləri İncir 1400187 Bol əncir № 00204 2016-04-20 Azərbaycan MEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 2036-12-31 2016 209 Meyvə Bitkiləri Feyxoa – Feijoa Berg (Feijoa selloviana Berg). 8506175 Lənkəran №00011 1993-02-22 Azərbaycan EA Genetika və Seleksiya İnstitutu 2018-12-31 1993 210 Meyvə Bitkiləri Feyxoa – Feijoa Berg (Feijoa selloviana Berg). 8506175 Məhsuldar №00013 1994-02-24 Azərbaycan EA Genetika və Seleksiya İnstitutu 2019-12-31 1994 211 Meyvə Bitkiləri Feyxoa – Feijoa Berg (Feijoa selloviana Berg). 1100343 Şölə №00181 2014-08-15 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutunun Lənkəran Çay filialı 2034-12-31 2014 212 Meyvə Bitkiləri Feyxoa – Feijoa Berg (Feijoa selloviana Berg). 8904618 İrimeyvəli №00148 2011-04-19 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər institutu və Azərbaycan MEA-nın Genetika və Seleksiya İnstitutu 2036-12-31 2011 213 Meyvə Bitkiləri Feyxoa – Feijoa Berg (Feijoa selloviana Berg). 8904626 Aydın №00147 2011-04-19 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər institutu və Azərbaycan MEA-nın Genetika və Seleksiya İnstitutu 2036-12-31 2011 214 Meyvə Bitkiləri Feyxoa – Feijoa Berg (Feijoa selloviana Berg). 1100351 Sərxan №00182 2014-08-15 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutunun Lənkəran Çay filialı 2034-12-31 2014 215 Meyvə Bitkiləri Kivi - Actinidia Lindl. (Actinidia deliciosa A.Chev.) 1100378 Şəhla №00183 2014-08-15 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutunun Lənkəran Çay filialı 2034-12-31 2014 216 Meyvə Bitkiləri Zeytun –Olea europaea L. 600164 Ağbaba №00129 2009-04-03 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu 2034-12-31 2009 217 Meyvə Bitkiləri Zeytun –Olea europaea L. 600180 El zeytunu №00130 2009-04-03 Azərbaycan ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu 2034-12-31 2009 218 Çaytikanı –Hippophae L. 8805863 Tozlayan №00012 1993-02-22 Azərbaycan EA Genetika və Seleksiya İnstitutu 2018-12-31 1993 219 Çaytikanı –Hippophae L. 9400168 Zəfərani №00022 1994-02-24 Azərbaycan EA Genetika və Seleksiya İnstitutu 2019-12-31 1994 220 Üzüm, süfrə sortları – Vitis L. 9600183 Azəri №00094 2005-04-11 Azərbaycan ET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutu 2031-12-31 2006 221 Üzüm, süfrə sortları – Vitis L. 500070 Nail №00095 11.04.2005 2005-04-11 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası 2031-12-31 2006 222 Üzüm, süfrə sortları – Vitis L. 9900161 Göy-göl №00133 2010-04-13 Azərbaycan ET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutu 2035-12-31 2010 223 Üzüm, süfrə sortları – Vitis L. 1300512 Bəhrəli № 00229 2017-02-02 Azərbaycan Üzümçülük və Şərabçılıq ET İnstitutu 2042-12-31 2017 224 Üzüm, süfrə sortları – Vitis L. 1300520 Kəpəz № 00230 2017-02-02 Azərbaycan Üzümçülük və Şərabçılıq ET İnstitutu 2042-12-31 2017 225 Qızıl gül – Rosa L. 800210  Əsrin müqaviləsi №00111 2008-04-04 Azərbaycan MEA-nın Mərkəzi Nəbatət bağı 2034-12-31 2009 226 Qızıl gül – Rosa L. 800236  Nazpəri №00113 2008-04-04 Azərbaycan MEA-nın Mərkəzi Nəbatət bağı 2034-12-31 2009 227 Qızıl gül – Rosa L. 800228 Sarı gəlin №00112 2008-04-04 AMEA-nın Nəbatət bağı 2034-12-31 2009 228 Xına 1401286 Orxan № 00205 2016-04-20 Azərbaycan MEA Denderalogiya İnistitutu 2041-12-31 2016 229 Xına 1400456 Sərxan № 00231 2017-02-02 Azərbaycan MEA Denderalogiya İnistutu 2042-12-31 2017